Investerare

FINANSIELLA RAPPORTER          KALENDER          PRESSMEDDELANDEN          NYEMISSION          ÅRSSTÄMMA 2018

Briox (f.d. FINT AB) marknadsför och säljer sitt egenutvecklade affärssystem för bl.a. redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning. Sedan december 2015 kan Briox sälja sitt system i samtliga länder utanför Sverige. De huvudsakliga marknaderna finns idag i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

Briox har utvecklat sina programvaror från grunden för att säkerställa att produkterna har full kompatibilitet med lokala regelverk på respektive marknad. Briox fokus är idag att öka försäljningen genom att bygga en växande kundbas genom samarbeten med strategiska samarbetspartners samt revisions- och redovisningsbyråer. 

Aktuell bolagsordning: Ladda ner
Ansvarig revisor: PWC, Nicklas Kullberg

Har du frågor och synpunkter ber vi dig kontakta oss via mail: info@briox.se.