Insynsregister

Namn Befattning Innehavare Totalt aktie-
innehav
Senaste förändring Datum
Lars Karlsson Styrelseordförande Eget 14 000 Sammanläggning av aktier 2016-07-01
Joakim Lorentzon Styrelseledamot   0 Ingående balans 2013-07-31
Johan Rutgersson CEO Eget 14 600 Sammanläggning av aktier 2016-07-01
Peter Lainevool Styrelseledamot Eget 0 Ingående balans 2013-05-13
    Jur person 20 000 Sammanläggning av aktier 2016-07-01
Fredrik Öman T.f. CFO   0 Ingående balans 2015-10-01
Emma Gränsmark COO Eget 682 Sammanläggning av aktier 2016-07-01
Nicklas Kullberg Huvudansvarig revisor   0 Ingående balans 2013-07-31
Björn Bergljung Revisorssuppleant   0 Ingående balans 2013-07-31
Anders Maiqvist Styrelseledamot   0 Ingående balans 2016-09-21
Martin Jönsson Styrelseledamot Jur person 227 679 Ingående balans 2016-10-05
    Eget 11 500 Ingående balans 2016-10-05

Historik

Namn Befattning Innehavare Senaste förändring Antal Datum
Martin Jönsson Styrelseledamot Jur person Köp 103 291 2016-10-05
  Styrelseledamot Eget Köp 11 500 2016-10-05
Lars Karlsson Styrelseordförande Eget Köp 600 000 2016-03-31
Johan Rutgersson CEO Eget Köp 1 260 000 2016-03-31
Emma Gränsmark CDO Eget Köp 29 250 2016-03-31
Camilla Jarnemyr COO Eget Köp 70 250 2016-03-31
Johan Rutgersson CEO Eget Köp 200 000 2015-06-11
Camilla Jarnemyr COO Eget Köp 203 000 2015-01-07
Aengeln Englund CTO/CPO Jur person Köp 87 850 2015-01-07
Lars Karlsson Styrelseordförande Eget Köp 400 000 2014-12-12
Camilla Jarnemyr COO Eget Köp 100 000 2014-12-04
Lars Karlsson Styrelseordförande Eget Köp 400 000 2014-11-02
Peter Lainevool Styrelseledamot Jur person Försäljning -50 047 2014-06-05
Peter Lainevool Styrelseledamot Jur person Försäljning -69 000 2013-12-05
Peter Lainevool Styrelseledamot Jur person Försäljning -880 953 2013-10-17
Peter Lainevool Styrelseledamot Jur person Försäljning -162 860 2013-09-18
Camilla Jarnemyr COO Eget Köp +150 000 2013-06-26
Aengeln Englund CTO/CPO Eget Köp +75 700 2013-06-26