Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké januari - december 2017 (Ladda ner pdf)

Kvartalsrapport Q3 2017 (Ladda ner pdf)

Kvartalsrapport Q2 2017 (Ladda ner pdf)

Kvartalsrapport Q1 2017 (Ladda ner pdf)

Årsredovisning 2016 (Ladda ner pdf)

Bokslutskommuniké januari - december 2016 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport juli – september 2016 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport april – juni 2016 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport januari – mars 2016 (Ladda ner pdf)

Årsredovisning 2015 (Ladda ner pdf)

Bokslutskommuniké januari – december 2015 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport juli – september 2015 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport april – juni 2015 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport januari – mars 2015 (Ladda ner pdf)

Årsredovisning 2014 (Ladda ner pdf)

Bokslutskommuniké januari – december 2014 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport juli – september 2014 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport april – juni 2014 (Ladda ner pdf)

Delårsrapport januari – mars 2014 (Ladda ner pdf)

Årsredovisning 2013  (Ladda ner PDF)

Bokslutskommuniké januari – december 2013 (Ladda ner PDF)

Delårsrapport juli – september 2013 (Ladda ner PDF)

Delårsrapport april – juni 2013 (Ladda ner PDF)

Delårsrapport januari – mars 2013  (Ladda ner PDF)

Årsredovisning 2012 (Ladda ner PDF)

Delårsrapport juli – september 2012 (Ladda ner PDF)

Delårsrapport april – juni 2012  (Ladda ner PDF)

Delårsrapport januari – mars 2012  (Ladda ner PDF)

Stämmokommuniké – maj 2012 (Ladda ner PDF)

Årsredovisning 2011 (Ladda ner PDF)

Bokslutskommuniké januari – december 2011 (Ladda ner PDF)

Delårsrapport januari – juni 2011 (Ladda ner PDF)

Årsredovisning 2010 (Ladda ner PDF)