Kommande rapporteringstillfällen

Bokslutskommuniké för 2017

20 februari 2018

Delårsrapport för perioden januari – mars

8 maj 2018

Årsstämma

9 maj

Delårsrapport för perioden april – juni

21 augusti 2018

Delårsrapport för perioden juli – sept

8 november 2018