December 2014

FINT presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm

december 08, 2014

FINTs VD Camilla Jarnemyr presenterar bolaget på Stora Aktiedagen tisdagen den 9 december 2014 klockan 09.00 på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

FINT genomför en företrädesemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckning av nya aktier sker under tiden 27 november 2014 till och med den 11 december 2014. Teckningsrättshandeln pågår t o m den 9 december 2014 och ger innehavaren att för två teckningsrrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT ABs (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

Stora Aktiedagen websänds live via Aktiespararnas hemsida,  www.aktiespararna.se

Video

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)