April 2015

Fortnox OY på Talous-ICTexpo

april 23, 2015

Talous - ICTexpo är en inspirations- och innovationsmässa som under två dagar hölls i Helsingfors. Mässan riktar in sig på ekonomichefer, företagare och entreprenörer, men även andra med intresse av vad som händer inom fältet affärsekonomi. Bland utställarna kunde man hitta Fortnox OY, som demonstrerade Fortnox produkter för besökarna. Både Santeri Pilkama, Marko Pöhö och Lila Lindros från Fortnox var där, tillsammans med Monica Vedenbrant från FINT.

Talous03

Talous01

Talous02