Januari 2017

Rapporttillfällen 2017

januari 13, 2017

 

Bokslutskommuniké för 2016

21 februari 2017

Delårsrapport för perioden januari – mars

9 maj 2017

Årsstämma

10 maj

Delårsrapport för perioden april – juni

22 augusti 2017

Delårsrapport för perioden juli – sept

9 november 2017