Oktober 2011

Fortnox verksamhet i Finland startar den 24 oktober

oktober 20, 2011

Genom Fortnox Internationals nybildade dotterbolag Fortnox Oy kommer verksamheten att starta i Finland den 24 oktober.

 

Bolaget ägs till 75% av Fortnox International och till 12,5% av Santeri Pilkama, CEO, och till 12,5% av Marko Pöhö. Båda har en stor IT-erfarenhet och kan den finska marknaden väl.

 

”Vi har under ett par månader gjort omfattande tester och utvärderingar av våra till den finska marknaden anpassade program. Vi har mötts av mycket positiva kommentarer och känner att vårt samarbete med våra finska medarbetare kommer att bli lyckosamt” säger Fortnox Internationals VD Jan Älmeby.

 

Fortnox Internationals verksamhet bygger på svenska Fortnox framgångar med webbaserade program för små och medelstora företag. I slutet av 2010 bildades Fortnox International i syfte att axla utlandssatsningen för Fortnox webbaserade program.

 

”Vi känner väl till Fortnox och ser att vårt finska företag har stora möjligheter att kunna bli en betydande aktör på den finska marknaden för webbaserade program” säger Santeri Pilkama.

 

Programmen är anpassade för finska regler och har inbyggt fullständigt stöd för finska och svenska. Utöver det klarar programmens menyer ytterligare elva språk.

 

 

 

För ytterligare information:

 

Jan Älmeby,CEO, Fortnox International AB

0708 373255, jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Santeri Pilkama, CEO, Fortnox Oy

 

+358 40 7200988, santeri.pilkama@fortnox.fi