Februari 2012

Riktad emission om 5 MSEK i Fortnox International

februari 20, 2012

Fortnox International AB (publ) tillförs 5 MSEK genom en riktad nyemission om 12 500 000 aktier till en teckningskurs om 0,40 SEK per aktie.

 

Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 april 2011. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 12 500 000 till totalt 88 645 174, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 14 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 137 500 SEK.

 

Den riktade emissionen genomförs huvudsakligen för att stärka Bolagets likviditet och tecknas av en svensk investerare. Teckningskursen om 0,40 SEK per aktie betyder en premie om 8 procent jämfört med stängningskursen om 37 öre för Bolagets aktie fredagen den 17 februari 2012.

 

”Vi är inne i en expansiv fas just nu när vi har starta upp verksamheten i Storbritannien. Det är därför en välkommen investering som nu görs till en för alla aktieägare bra nivå.” säger Jan Älmeby, VD Fortnox International i en kommentar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708­‐37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Ladda ner pressmeddelande

Fortnox startar verksamheten i Storbritannien

februari 14, 2012

Genom det helägda dotterbolaget Fortnox Software Ltd startar Fortnox International AB den 14 februari verksamheten i Storbritannien.

 

Fortnox Software Ltd har sitt säte i London. CEO är Axel Nilsson som har arbetat med IT i Storbritannien under de senaste åtta åren.

 

Jan Älmeby, Fortnox Internationals VD, säger ”När vi nu går in i Storbritannien innebär det att vi har som ambition att ta en stor del av den marknad som finns där. Vår uppskattning är att den är värd motsvarande 3 miljarder SEK år 2014 i det segment som vi kommer att bearbeta, nämligen mindre företag. Det inger respekt och vi har därför varit extremt noggranna med att våra produkter håller en hög kvalitet och är ett bättre erbjudande för kunderna än konkurrenternas produkter. Vi brukar säga att vi har tre argument utöver kvaliteten som är nyckeln till att lyckas, nämligen priset, produktbredden med produkter som arbetar tillsammans och språkstödet som gör att varje användare kan välja mellan 12 språk.”

 

Fortnox Internationals verksamhet bygger på svenska Fortnox framgångar med webbaserade program för små och medelstora företag. I slutet av 2010 bildades Fortnox International i syfte att axla utlandssatsningen för Fortnox webbaserade program.

 

Axel Nilsson, CEO, Fortnox Software Ltd, säger "Jag har under de senaste månaderna haft förmånen att spendera tid med samtliga nyckelpersoner i den svenska organisationen. Värdefull kunskap har nu överförts till vår organisation i Storbritannien och vi är redo att arbeta effektivt från dag ett. Det är också spännande att det svenska Fortnox i Sverige kom på nionde plats i Deloittes lista över snabbväxande företag i Sverige och som nummer ett bland snabbväxande mjukvaruföretag. Det visar att konceptet och genomförandet har varit rätt. Det känns som privilegium att få arbeta med Fortnox!"

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708­‐37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se

 

Axel Nilsson, CEO, Fortnox Software Ltd

Tel +44 203 176 2490

axel.nilsson@fortnox.co.uk

 

Om Fortnox International

Fortnox International AB är ett fristående bolag som har rättigheterna att anpassa och sälja Fortnox AB:s ledande webbaserade affärssystem till mindre företag i Finland, Storbritannien, Tyskland och Polen. Programutbudet omfattar bland annat redovisning, administration och säljstöd som nås via internet. Fortnox International bildades 2010 av Jan Älmeby som även är grundare av Fortnox AB och SPCS (nuvarande Visma).

Ladda ner pressmeddelande