November 2012

Riktad emission om 1 MSEK i Fortnox International

november 27, 2012

Fortnox International AB (publ) tillförs 1 MSEK genom en riktad nyemission om 3 125 000 aktier till en teckningskurs om 0,32 SEK per aktie.

 

Den riktade nyemissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 4 maj 2012. Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 3 125 000 till totalt 106 770 174, varav de nyemitterade aktierna motsvarar 2,9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Aktiekapitalet ökar med 34 375 SEK.

 

Den riktade emissionen genomförs huvudsakligen för att stärka Bolagets likviditet och tecknas av en svensk investerare. Teckningskursen om 0,32 SEK per aktie betyder en premie om drygt 6 procent

jämfört med stängningskursen om 30 öre för Bolagets aktie måndagen den 27 november 2012.

 

”Vi fortsätter vår satsning i Storbritannien, Tyskland och Finland som nu börjar ge resultat.” säger Jan Älmeby, VD Fortnox International i en kommentar.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Älmeby, VD på Fortnox International AB (publ)

Tel: 0708‐37 32 55

jan.almeby@fortnoxinternational.se

Ladda ner pressmeddelandet