Augusti 2013

FINT senarelägger delårsrapporten januari – juni 2013

augusti 23, 2013

Vid styrelsemötet den 22 augusti beslutades att senarelägga delårsrapporten januari – juni 2013 till den 13 september. Anledningen är att bolaget, så sent som den 31 juli, har utsett ny styrelse och ny styrelseordförande, ny t f VD och ny revisor. Därmed behövs den extra tiden för att kunna fastställa och säkerställa korrekt information i delårsrapporten. Vi beklagar förseningen.

 

Växjö i augusti 2013

 

FINT AB (publ) 

Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta t f VD: Camilla Jarnemyr 

Tel: 0763-454114

E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Ladda ner pdf