Oktober 2013

Fortnox International byter namn till FINT

oktober 06, 2013

Vid årsstämman den 13 maj 2013 i Fortnox International AB beslutades att bolaget byter namn till

FINT AB. Webadress till FINTs hemsida är www.fintab.se.

 

FINT-aktien (tidigare Fortnox International) är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm med

tickern FINT MTF.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: info@fintab.se

FINT AB (publ)

Växjö, Sverige.

E-post: info@fintab.se 

Org. nr: 556802-6891.

 

Ladda ner pdf

Utträde ur styrelse

oktober 01, 2013

Fredrik Persson har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen för Fortnox International AB. Fredrik bor och arbetar i Umeå och uppdraget att sitta med i styrelsen har varit svårt att kombinera med hans övriga arbete både geografiskt och tidsmässigt.

 

Fortnox International tackar Fredrik för ett värdefullt bidrag till styrelsearbetet

 

Enligt bolagsordningen ska Fortnox Internationals styrelse bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter valda av bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma för val av styrelseledamöter kommer inom kort. 

 

Ytterligare information: Jan Älmeby, VD Fortnox International. 0708-373255 

jan.almeby@fortnoxinternational.se

Utträde ur styrelsen