Maj 2014

Förstärkning av säljorganisationen

maj 02, 2014
Effekterna av de marknads-och försäljningsinsatser som påbörjades under fjärde kvartalet och som fortsatt i början av 2014, är en ökad försäljning, men ökningen är inte tillräcklig relativt lagda planer.
 
Erfarenheter från satsningarna har tydliggjort brister i organisation och kompetens inom vissa områden, men har också resulterat i en bättre kunskap och förståelse för hur marknaderna fungerar. Under slutet av 2013 och i början av 2014 har också konkurrensen på samtliga marknader ökat och framför allt i Tyskland. Detta är inte överraskande, utan beror på ett ökat intresse för molnlösningar inom ekonomiområdet, vilket givetvis är en positiv utveckling.
 
Mot denna bakgrund har därför, i början av 2014, en delvis ny planering av kommande marknads- och försäljningsinsatser tagits fram, som nu successivt kommer att genomföras med början under våren.
 
Storbritannien
Sedan i början av 2014 har satsningarna i Storbritannien dragits ned kraftigt. Ett omtag görs med rekrytering av en ny huvudansvarig för Storbritannien. Tidigare chef och ansvarig för marknad och försäljning slutar sin anställning i maj 2014.
 
Diskussioner med ny potentiell chef, en engelsman med stark kompetens inom redovisning, god kännedom om den brittiska marknaden och med en bra förankring hos redovisnings- och revisionsbyråer, pågår och beräknas vara klar under juni. Detta betyder att satsningarna i Storbritannien i så fall åter kan påbörjas under andra halvåret. Under tiden upprätthålls marknadsnärvaro och service till befintliga kunder från den svenska organisationen.
 
Tyskland
Här har de största satsningarna gjorts. Försäljningen ökar men inte i tillräckliga volymer. 
Tyskland har varit framgångsrika i att knyta till sig redovisningsbyråer. Idag har man tecknat samarbetsavtal med drygt hundratalet byråer. Vidareförsäljningen via dessa byråer är dock fortfarande för låg. En förstärkning av säljresurserna är nu på plats för att bearbeta byråerna ytterligare.
 
Den egna direktförsäljningen online har inte utvecklats enligt plan och kraftfulla åtgärder vidtas nu tillsammans med extern partner för att förbättra förutsättningarna för såväl marknadsföring som försäljning online.
 
För att snabbare och säkrare nå marknaden, togs under fjärde kvartalet beslut om bearbetning via en ny marknadskanal. Ett samarbete inleddes med en ISP-partner (Internet Service Providers). Samarbetet har utvecklats väl och stora satsningar har gjorts under hösten och vintern för att utveckla en anpassad lösning, som kommer att få stor betydelse för försäljningsutvecklingen i Tyskland under 2014 och kommande år.
 
Finland
Finland är den av våra marknader som har utvecklats bäst. Dock är försäljningsökningen ännu inte tillräcklig. Finland har fram tills nu fokuserat på den egna direktförsäljningen och där är trenden tydligt stigande. Med början under andra kvartalet 2014 kommer Finland även att satsa på samarbeten med redovisningsbyråer. En person med kunskap och erfarenhet av detta har rekryterats. 
 
Finland har även inlett ett projekt om ett långtgående portalsamarbete när det gäller marknadsföring och försäljning, som är planerat att vara på plats under hösten 2014.
 
Växjö den 2 maj 2014 
 
Camilla Jarnemyr
VD FINT AB
Mobil: +46 763 454 114
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se
 
 

Årsredovisning 2013

maj 02, 2014
Årsredovisningen för 2013 finns nu tillgänglig på vår hemsida.
 
 
Växjö den 2 maj 2014 
 
Camilla Jarnemyr
VD FINT AB

FINT integrerar Fortnox ekonomisystem i OX App Suite

maj 16, 2014

Som kommunicerats tidigare har Fortnox GmbH sedan hösten/vintern 2013 haft ett samarbete med en ISP-partner i Tyskland för att snabbare och säkrare kunna bearbeta den tyska marknaden. Samarbetet regleras idag av ett omfattande MoU och förhandlingar pågår med att ta fram ett slutgiltigt avtal.

Fortnox GmbH i Tyskland kommer de närmaste månaderna vara klara med utvecklandet 
av en lösning för integrerad användning av Fortnox kompletta ekonomisystem med 
kommunikationsprogramvaran OX App Suite från Open-Xchange. Planerad lanseringsstart 
är tidig höst 2014. 

Kombinationen av OX App Suite och Fortnox ekonomisystem erbjuder egenföretagare, föreningar och småföretag en integrerad programvara för kommunikation, dokumenthantering och alla affärsrelaterade processer. 

Användaren organiserar e-mail, kontakter, möten och dokument i OX App Suite som 
också enkelt kan kompletteras med de Fortnox-moduler som kunden behöver, t ex 
Bokföring, Order, Fakturering, Tidsrapportering och CRM. Dessa kan i sin tur användas 
som appar i användargränssnittet i OX App Suite. 

Både OX App Suite och Fortnox ekonomisystem startas direkt i webbläsaren och finns därför 
lätt tillgängliga på varje dator, läsplatta eller smartphone. Någon installation behövs inte. Användarnas data sparas centralt på servern och är därmed skyddade mot förlust. 
 

Om Open-Xchange

Sedan årtionden levererar Open-Xchange innovativa och kostnadseffektiva 
samarbetsprogramvaror grundat på Open-Source. Företaget är pionjär inom området 
Software-as-a-Service (SaaS) och säljer sin programvara via Cloud-Service-leverantörer, 
webbhotell, systemintegratörer och telekommunikationsföretag över hela världen. Programvaran från Open-Xchange har över 100 miljoner användare. Open-Xchange utvecklas i Olpe, Hamburg och Nürnberg och är verksamt i USA i San Jose, Kalifornien. För mer information, besök http://www.open-xchange.de
 

Om Fortnox ekonomisystem

Den framgångsrika molnbaserade Fortnox-programvaran inriktad mot företag har sitt 
ursprung i Sverige. Med ca 75 000 kunder och över 135 000 användarlicenser är Fortnox ekonomisystem en av Europas ledande leverantörer av internetbaserade programvaror för mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer. Fortnox ekonomisystem finns just nu tillgängligt i fyra länder: Sverige, Tyskland, Storbritannien och Finland. 

Fortnox ekonomisystem har ett gott rykte hos företag och även hos bokföringsbyråer, revisorer och skatterådgivare. Fortnox GmbH har ramavtal med de två största bokföringsförbunden i Tyskland, b.b.h (www.bbh.de) och B.V.B.C. (www.bvbc.de).

”Det är mycket glädjande att vi i dag kan kommunicera till marknaden om samarbetet med Open Xchange. Det här är en stor möjlighet för Fortnox GmbH att bearbeta den tyska marknaden genom flera försäljningskanaler parallellt. Samarbetet ger också stora möjligheter att öka försäljningen av Fortnox internetbaserade ekonomisystem i Tyskland. Vi är mycket stolta över vårt team i Tysklands som på ett professionellt sätt möjliggjort detta”. Säger CEO FINT AB, Camilla Jarnemyr.

Ladda ner pdf

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se
 
Hasso Wien, CEO FORTNOX GmbH
Tel: +49 40 226324520
Email: hasso.wien@fortnox.de

 

FINT AB (publ) ­‐ Delårsrapport januari – mars 2014

maj 15, 2014

Första kvartalet 2014

 • Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 292 (-2 790) tkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -3 059 (-2 444) tkr
 • Periodens resultat före skatt uppgick till -5 292 (-4 260) tkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) kr


VD kommenterar:

Ett kvartal med fortsatt anpassning av våra programvaror och samarbetsdiskussioner med stora aktörer på den tyska marknaden

Omsättning och resultat för första kvartalet har utvecklats svagare än förväntat men ska ses i ljuset av våra stora ansträngningar att anpassa programvaran tillsammans med våra framtida samarbetspartners på den intressanta tyska marknaden. Efter kvartalets utgång har detta arbete bland annat resulterat i det lanserade samarbetet med ElectronicPartner (EP), som vi räknar med skall leda till en snabbare tillväxt. Läs mer om detta under Väsentliga händelser efter periodens utgång.
 

Vidare fokus på marknads- och säljaktiviteter

Satsningarna på marknads- och säljaktiviteter har i huvudsak varit fokuserade på omfattande partnersamarbeten men även övriga aktiviteter har börjat ge effekt hos våra partners t ex bokföringsbyråerna. Dessa stöds genom olika marknadsaktiviteter som exempelvis radioreklam, utställning på mässor, annonsering i branschtidningar, TV-reklam och e-post utskick.

Vi fortsätter också att bearbeta de ”test-kunder” som kommer in via hemsidorna, bland annat genom att det ges möjlighet att använda produkterna gratis i 30 dagar. Test-kunderna kontaktas via telefon och/eller via en chattfunktion som finns inbyggd i programmen. De har då möjlighet att ställa frågor och guidas i programmen.

Hemsidorna är ett mycket viktigt instrument för försäljningen. Vi vill att våra potentiella kunder ska tycka att logiken och användarupplevelsen är god och modern. Därför har ett projekt inletts under kvartalet och en extra satsning görs på hemsidorna. Planen är att publicera de ”nya” hemsidorna under sommaren.
 

Konkurrenter

Vi har märkt en ökad konkurrens, främst i Tyskland. Det är inget som oroar oss då vi anser att det är positivt med fler aktörer i marknaden som erbjuder molnbaserade tjänster. Hos användarna finns ibland en tveksamhet inför dessa tjänster som behöver övervinnas och i just detta avseende ligger Tyskland en bit efter Sverige.
 

Tyskland

De tre främsta konkurrenterna är Collmex, Fastbill och Lexoffice. Collmex är en pionjär på den tyska marknaden och grundades 2003. Fastbill grundades 2007 och Lexoffice 2012. 
Internetbaserade tjänster och användning inom B2B- området är i ett relativt tidigt stadium jämfört med läget i de skandinaviska länderna, men marknaden har snabb tillväxt.
I anpassningsarbetet med Fortnox saknas ett par viktiga funktioner, för vissa typer av användare, som är relaterade specifikt till den tyska marknaden och det jobbas hårt på att få dessa funktioner klara under hösten.

Vi har hela tiden sett positivt på marknaden och fortsätter att göra det även om de tilltänkta stora samarbetena tar längre tid än beräknat att få på plats. Enkelheten och produktbredden är vårt starka vapen och fokus är nu att få våra partners att komma igång så fort det bara går.

 

Finland

Vi kan se att konkurrensen och marknadssituationen i Finland allt mer börjar likna en relativt mogen marknad med god acceptans för molnlösningar. De två främsta konkurrenterna i vårt segment är Visma Netvisor och ProCountor. Båda har funnits etablerade på marknaden i många år, som traditionellt installerade program, och har nu även utvecklat internetbaserade lösningar. De erbjuder ett brett produktutbud och tjänster som lön, lagerhantering, inköp, e-fakturering och webbtjänster hos banker. Senaste tiden har Visma Netvisor börjat erbjuda ett paket med färre funktioner till ett lägre pris.

Dessa konkurrenter har inte så transparent prissättning som Fortnox utan priset baseras på hur mycket produkterna används, exempelvis antalet transaktioner per månad eller small- medium och large-paketering. Detta är naturligtvis en stor fördel för oss då vår prissättning enbart baseras på vilka program kunderna vill använda och hur många användare som arbetar i programmen.

En nykomling Zervant med fokus på fakturering och tidrapportering finns bland Fortnox topp-tre konkurrenter. Fortnox fördel är enkelheten och den breda produktportföljen då, bland annat Zervant, än så länge har ett begränsat utbud av applikationer.

Summerat kan vi klart konstatera att det är en fördel att vi kom in på marknaden med en bred och helt internetbaserad produktportfölj från start. Vårt segment i marknaden är mindre bolag eller bolag med många mindre verksamheter som till begränsade kostnader kan sköta sin ekonomifunktion.
 

Storbritannien

I Storbritannien finns det i dagsläget många aktörer som säljer molnbaserade redovisningstjänster på marknaden. De som Fortnox just nu ser som sina största konkurrenter är Xero, KashFlow och Freeagent.
Fortnox styrka jämfört med dessa konkurrenter är det breda produktsortimentet. Konkurrenterna väljer att integrera med andra aktörer för att på så vis bygga ett bredare produktsortiment. Det tycker vi inte är optimalt för användaren och indikerar att vår modell är mer i linje med kundernas krav.

Svagheten är de mobila tjänsterna som blir mer och mer populära på marknaden.
Summerat kan vi även för Storbritannien konstatera att det är en fördel att vi kom in på marknaden med en bred helt internetbaserad produktportfölj från start. Med ett prisvärt, attraktivt och funktionellt mindre affärssystem står vi oss väl bland konkurrenterna som finns etablerade på marknaden.
 

Resultatutveckling i sammandrag
TKR Q1 2014 Q1 2013 Helår 2013
Nettoomsättning 170 1 124 3 561
Rörelseresultat -5 292 -2 790 -17 025
Resultat före skatt -5 292 -4 260 -18 626
Periodens resultat -5 292 -4 260 -18 723
Resultat per aktie -0,01 -0,04 -0,05


 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fortnox GmbH har inlett samarbete med ElectronicPartner (EP) som via återförsäljning ska marknadsföra och sälja Fortnox produkter.
EP har som elektronikhandelskedja med omkring 5000 anslutna små- och medelstora företag dominerat den tyska fackhandeln under de senaste 75 åren.

EP-koncernen omsätter 1,504 miljarder Euro. Exempel på bolag som ingår i koncernen är Mediamax, B2B och ComTeam. 
Genom samarbetet med EP Nord kommer Fortnox kompletta produktportfölj att finnas tillgänglig hos mer än 1 400 handlare från slutet av maj 2014. 
Fortnox Oy har inlett ett samarbete med Sjöräddningssällskapet i Finland. De har valt att använda Fortnox som sitt affärssystem. 

Sjöräddningssällskapet har omkring 65 medlemsorganisationer och ca 2 500 frivilliga arbetande medlemmar och cirka 18 000 medlemmar i organisationen. De har fler än 150 båtar, som alla kommer att fakturera sina kunder i framtiden via Fortnox. Projektet bedöms pågå under hela 2014 och målet är att samtliga medlemsorganisationer ska ha börjat använda tjänsten i början av 2015.
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framkommer i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013.
 

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Delårsrapport för kvartal 2                       28 augusti 2014

Delårsrapport för kvartal 3                       27 november 2014

 
Informationen är sådan som FINT AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 15 maj 2014.
 
Växjö den 15 maj 2014
FINT AB (publ)
Styrelsen
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Tel: 0470-32 20 00
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

 

Kommunikè från årsstämma i FINT AB (Publ)

maj 16, 2014

Vid årsstämma i FINT AB (publ) den 16 maj 2014 fattades huvudsakligen följande beslut:
 

 • Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2013. Beslutades att årets negativa resultat, uppgående till -21 059 124 kronor, skulle avräknas mot balanserat resultat och att det inte skulle ske någon utdelning för räkenskapsåret 2013.

 • Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013 i enlighet med revisorns tillstyrkande.

 • Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 450 000 kronor varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna med undantag för styrelseledamot som samtidigt är verkställande direktör i dotterbolag. Beslutades att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 • Beslutades att omvälja Lars Karlsson, Peter Lainevool, Joakim Lorentzon och Hasso Wien till styrelseledamöter. Lars Karlsson omvaldes till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PwC som revisor, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, och Björn Bergljung som revisorssuppleant.

 • Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning.

 • Det beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 15 procent av aktiekapitalet.

Övrigt
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information lämnades till publicering kl. 17 den 16 maj 2014. 

Ladda ner pdf

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763 45 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Finlands sjöräddningssällskap tecknar avtal med Fortnox Oy

maj 15, 2014
FINT AB´s dotterbolag i Finland, Fortnox Oy har inlett samarbete med Finlands Sjöräddningssällskap. Efter en genomgång av flera system har de valt Fortnox som sin systemleverantör, vilket vi är mycket stolta över. Sjöräddningssällskapet har omkring 65 medlemsorganisationer och ca 2 500 frivilliga arbetande medlemmar och cirka 18 000 medlemmar i organisationen. 
 
De har fler än 150 båtar, som alla kommer att fakturera sina kunder i framtiden via Fortnox. Projekt bedöms pågå under hela 2014 och målet är att samtliga medlemsorganisationer ska ha börjat använda tjänsten i början av 2015.
 
 
För mer information vänligen kontakta:
FINT AB
Camilla Jarnemyr
CEO
Tel: 0763 45 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se
 
Fortnox Oy
Santeri Pilkama
CEO
Email: santeri.pilkama@fortnox.fi

Fortnox GmbH – inleder viktigt strategiskt samarbete med tysk elektronikjätte

maj 13, 2014
FINT AB´s dotterbolag i Tyskland, Fortnox GmbH, har inlett ett strategiskt partnerskap med elektronikkedjan ElectronicPartner.
 
ElectronicPartner (EP) har som elektronikhandelskedja med omkring 5000 anslutna små- och medelstora företag dominerat den tyska fackhandeln under de senaste 75 åren. EP har inom koncernen en gemensam omsättning på 1,504 miljarder Euro. Exempel på bolag som ingår i koncernen är Mediamax, B2B och ComTeam.
 
Genom samarbetet med EP Nord kommer Fortnox kompletta produktportfölj att finnas tillgänglig hos över 1400 fackhandlare från slutet av maj 2014. 
Fokus ligger på två färdigställda modulpaket som erbjuder de viktigaste funktionerna för användaren. Därutöver finns alla moduler tillgängliga för kunderna att komplettera med efter kundens önskemål, vilket just är Fortnox specialitet. 
 
Med en omfattande reklam- och marknadsföringskampanj, är vår bedömning att synligheten och kännedomen om Fortnox kommer att öka markant, att vi härigenom åstadkommer en snabbare penetration av den tyska marknaden, vilket sammantaget bör leda till en ökad försäljning.
 
Särskild vikt lägger Fortnox vid ett nära samarbete med regioncheferna och de 10 viktigaste opinionsbildarna hos EP. Fortnox GmbH har stärkt sin organisation under det senaste halvåret och är nu redo för den här typen av samarbeten där krav ställs på professionell utbildning och support för våra partners. 
 
 

Kontaktperson Fortnox GmbH
Hasso Wien
CEO
Tel: +49 40 226324520
Email: hasso.wien@fortnox.de

Kontaktperson FINT AB
Camilla Jarnemyr
CEO
Tel: 0763 45 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se