December 2014

Fulltecknad Företrädesemission om 22,5 MSEK

december 17, 2014

I den fulltecknade företrädesemissionen som avslutades den 11 december 2014 tecknades samtliga erbjudna aktier. Totalt tecknades 187 598 764 aktier, varav 148 351 141 aktier med företrädesrätt (79,1%) och 39 247 623 (20,1%) aktier utan företrädesrätt. Det tecknade beloppet motsvarar 100 procent av företrädesemissionens högsta belopp om 22,5 MSEK. Företrädesemissionen var till 80 procent täckt genom teckningsförbindelser, avsiksförklaringar och garantiförbindelser. Teckningsgraden på 100 procent innebär att ingen tilldelning kommer ske till garantikonsortiet.

Företrädesmissionen innebär att aktiekapitalet ökar med 2 063 586,40 SEK genom emission av 187 598 764 aktier. Efter registrering av nyemissionen uppgår aktiekapitalet i FINT till 6 190 759,22 SEK fördelat på 562 796 293 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,011 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltog i företrädesemissionen uppgår till cirka 33 procent.

Företrädesemissionen har skett i syfte att säkerställa kapital inför FINTs fortsatta expansion i Tyskland, Storbritannien, Finland och Polen.

”Det känns mycket motiverande att närmare 80 procent av företrädesemissionen är tecknad av våra befintliga aktieägare vilket visar på starkt stöd och förtroende. Jag vill också passa på att hälsa nya aktieägare välkomna till FINT AB”.
– Säger Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB

Avräkningsnotor är planerade att skickas ut under vecka 51. Handel med Betalda Teckningsaktier (BTA) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i januari 2015.

Stockholm Corporate Finance AB (www.stockholmcorp.se) är finansiell rådgivare till FINT AB i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)

FINTs sista dag för teckning är idag den 11 december

december 11, 2014

FINT genomför en företrädesemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckning av nya aktier sker under tiden 27 november 2014 till och med den 11 december 2014. Teckningsrättshandeln avslutade den 9 december och gav innehavaren att för två teckningsrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT ABs (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)

FINT presenterar på Stora Aktiedagen i Stockholm, tisdagen den 9 december 2014, klockan 09.00 på Hotel Birger Jarl

december 08, 2014

FINTs VD Camilla Jarnemyr presenterar bolaget på Stora Aktiedagen tisdagen den 9 december 2014 klockan 09.00 på Hotel Birger Jarl i Stockholm.

FINT genomför en företrädesemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckning av nya aktier sker under tiden 27 november 2014 till och med den 11 december 2014. Teckningsrättshandeln pågår t o m den 9 december 2014 och ger innehavaren att för två teckningsrrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT ABs (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

Stora Aktiedagen websänds live via Aktiespararnas hemsida,  www.aktiespararna.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)

VD i FINT har förvärvat 100 000 aktier och nyttjar samtliga sina teckningsrätter

december 04, 2014

FINT AB (publ) VD Camilla Jarnemyr har förvärvat 100 000 aktier och innehavet uppgår därefter till 506 000 aktier. Camilla Jarnemyr innehar 406 000 teckningsrätter som kommer att nyttjas för att teckna 203 000 nya aktier i FINT´s pågående nyemission. Innehavet kommer, efter genomförd företrädesemission, uppgå till 709 000 aktier. FINT genomför en företrädesemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckning av nya aktier sker under tiden 27 november 2014 till och med den 11 december 2014. Teckningsrättshandeln pågår t o m den 9 december 2014 och ger innehavaren att för två teckningsrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT ABs (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddeande (pdf)

FINTs styrelseordförande har förvärvat 400 000 Aktier

december 03, 2014

FINT AB (publ) styrelseordförande Lars Karlsson har förvärvat 400 000 aktier och innehavet uppgår därefter till 400 000 aktier. Lars Karlsson har dessutom ställt ut en garanti om 1,0 MSEK att teckna nyemitterade aktier i FINT ́s pågående nyemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckningsrättshandeln pågår t o m den 9 december 2014 och ger innehavaren att för två teckningsrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT AB ́s (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)