FINTs sista dag för teckning är idag den 11 december

december 11, 2014

FINT genomför en företrädesemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckning av nya aktier sker under tiden 27 november 2014 till och med den 11 december 2014. Teckningsrättshandeln avslutade den 9 december och gav innehavaren att för två teckningsrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT ABs (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)