FINTs styrelseordförande har förvärvat 400 000 Aktier

december 3, 2014

FINT AB (publ) styrelseordförande Lars Karlsson har förvärvat 400 000 aktier och innehavet uppgår därefter till 400 000 aktier. Lars Karlsson har dessutom ställt ut en garanti om 1,0 MSEK att teckna nyemitterade aktier i FINT ́s pågående nyemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckningsrättshandeln pågår t o m den 9 december 2014 och ger innehavaren att för två teckningsrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT AB ́s (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)