VD i FINT har förvärvat 100 000 aktier och nyttjar samtliga sina teckningsrätter

december 4, 2014

FINT AB (publ) VD Camilla Jarnemyr har förvärvat 100 000 aktier och innehavet uppgår därefter till 506 000 aktier. Camilla Jarnemyr innehar 406 000 teckningsrätter som kommer att nyttjas för att teckna 203 000 nya aktier i FINT´s pågående nyemission. Innehavet kommer, efter genomförd företrädesemission, uppgå till 709 000 aktier. FINT genomför en företrädesemission som uppgår cirka 22,5 MSEK. Emissionen är till 80% säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare samt ett garantikonsortium.

Teckning av nya aktier sker under tiden 27 november 2014 till och med den 11 december 2014. Teckningsrättshandeln pågår t o m den 9 december 2014 och ger innehavaren att för två teckningsrätter rätt att teckna en ny aktie för 12 öre. FINT ABs (fd Fortnox International AB) aktie handlas på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB (publ)
Tel: 0763-454114
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddeande (pdf)