Rättelse bokslutskommuniké januari - december 2014

februari 20, 2015

I Bokslutskommunikén för januari - december 2014 publicerades tyvärr felaktiga siffror gällande Rörelseresultat och Periodens nettoresultat på sidan 8.

Korrekt information är följande:

  • Rörelseresultat -7 942
  • Periodens nettoresultat hänförligt till:
    • Moderbolagets aktieägare -7 048

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också en ny korrigerad rapport som även finns tillgänglig på bolagets hemsida www.fintab.se .

Växjö 20 februari 2015
FINT AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta: Sofie Gotting, CFO FINT AB (publ)
Tel: 073-837 59 99
E-post: sofie.gotting@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)