Valberedning utsedd i FINT AB

mars 16, 2015

Enligt årsstämmans beslut skall valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de till röstetalet största aktieägarna enligt ägarförteckningen per den 30 september respektive år (2014).

Till valberedning har nu utsetts Peter Enström - representerar SIX SIS AG, Tormod Nyberg - representerar Acto AS, Anders Keller - representerar Compactor Fastigheter AB och Lars Karlsson – FINT AB´s styrelseordförande. Ordförande i valberedningen är Peter Enström.

Kontaktuppgifter till valberedningens ordförande:

Peter Enström
Stockholm Corporate Finance AB
Tel: 070-574 99 82
Email: peter.enstrom@stockholmcorp.se

Med vänliga hälsningar Styrelsen FINT AB (publ)

För övrig information vänligen kontakta:

FINT AB
Camilla Jarnemyr, CEO
Tel: 076-345 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)