Årsredovisning 2014

april 22, 2015

Årsredovisningen för 2014 finns nu tillgänglig på vår hemsida under rubriken Investerare och Årsstämma 2015, eller använd länken nedan. http://fintab.se/investerare/arsstamma-2015

Växjö den 22 april 2015

För information vänligen kontakta:

Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Mobil: +46 76 345 41 14
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf) Årsredovisning 2014 (pdf)