Styrelseledamot förvärvar aktier i FINT AB

juni 16, 2015

FINT AB (publ) styrelseledamot Johan Rutgersson har köpt 200 000 aktier i bolaget. Hans innehav uppgår därefter till 200 000 aktier i FINT AB.

Johan Rutgersson är ny styrelseledamot i FINT AB (publ) sedan han invaldes vid årsstämman den 8 maj 2015.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

FINT AB
Camilla Jarnemyr, VD FINT AB (publ)
Mobil: 076-3454114
E-post: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (PDF)