November 2015

Fortnox AB och FINT AB tecknar nytt tilläggsavtal

december 01, 2015

Nya förutsättningar för FINT

Fortnox AB och FINT AB har den 30 november 2015 ingått ett tilläggsavtal till det tidigare avtal som ingicks mellan bolagen i mars 2013. Syftet med det nya tilläggsavtalet är att tydligt särskilja bolagens verksamheter och varumärken samt att klargöra de framtida immateriella produkträttigheterna

Det nya avtalet ger FINT inte bara förbättrade ekonomiska förutsättningar utan också förändrade kommersiella förutsättningar. Tilläggsavtalet innebär i huvudsak följande:

Nya marknadsförutsättningar

FINTs tidigare rättigheter omfattade endast Finland, Tyskland, Polen och Storbritannien. Enligt det nya avtalet kan FINT nu marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster i vilka länder som helst, förutom Sverige.

Till att börja med kommer FINT att undersöka möjligheterna att relativt enkelt utvidga den ”tyska marknaden” till Österrike och Schweiz och den brittiska marknaden till att omfatta även Irland.

Vidare kommer FINT bättre att kunna möta önskemålen från OX (Open-Xchange), en av våra viktigaste samarbetspartners. OX är stora på flera marknader i bl a Europa och vill expandera vårt samarbete.

Nytt varumärke

FINT har ej längre rätt att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster under varumärket FORTNOX. Byte av varumärke skall vara genomfört senast den 28 februari 2016. FINT kommer i samband med byte till nytt varumärke också att byta firmanamn.

Nya marginalförutsättningar

Tidigare avtalade licenskostnader och minimiavgifter till Fortnox för åren 2015 till och med 2020, ersätts nu med en fast licenskostnad på 200.000 SEK per år. Resultateffekten för FINT kommer att bli betydande.

Nya finansiella förutsättningar

Den sedan tidigare upplupna skulden till Fortnox, avseende minimi-avgifter för åren 2011 och 2012, på totalt ca 10,2 miljoner SEK, återbetalas med tre miljoner sjuhundrafemtio tusen SEK (3.750.000) i december 2015 och resterande betalningar fördelas över åren 2016 till 2020.

Totalt kommer FINT, inklusive de årliga licenskostnaderna, att erlägga 9 miljoner SEK till och med år 2020, eftersom en eftergift på 1,2 miljoner SEK av skulden görs förutsatt att FINT uppfyller avtalets villkor.

Nya IP-förutsättningar

FINT har från och med den 1 januari 2021, förutsatt att skulden till Fortnox är reglerad, rätten att från Fortnox och utan kostnad, förvärva samtliga immateriella rättigheter kopplade till FINTs produkter och tjänster. Därmed upphör även den årliga licenskostnaden på 200.000 SEK.

FINT kommer i början av december, med anledning av byte av firmanamn och förslag på ny finansiering, att kalla till en extra bolagsstämma i Stockholm fredagen den 15 januari 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lars Karlsson, styrelseordförande FINT AB,
Tel: 070-9611 339

Camilla Jarnemyr, CEO FINT AB
Tel: 076-345 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)

FINT AB (publ) – Delårsrapport juli - september 2015

november 30, 2015

Fortnox AB och FINT AB har den 30 november 2015 ingått ett tilläggsavtal till det tidigare avtal som ingicks mellan bolagen i mars 2013. Syftet med det nya tilläggsavtalet är att tydligt särskilja bolagens verksamheter och varumärken samt att klargöra de framtida immateriella produkträttigheterna. Mer information om effekterna av det nya avtalet finns under rubriken ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”.

Offensiv satsning på redovisningsbyråer

Under tredje kvartalet har FINT´s ledning tillsammans med dotterbolagen i Finland och Tyskland påbörjat genomförandet av en fokuserad satsning på redovisningsbyråer. Nya personer med dokumenterad erfarenhet och kompetens har rekryterats och fler säljkanaler har initierats.

I Finland har FINT inlett samarbete med Lila Lindros som har en gedigen erfarenhet och kompetens inom revisions- och redovisningsbranschen. Lila har under flera år drivit egen redovisningsbyrå och undervisar även inom området på skolor och större företag. Hennes främsta uppgift är att besöka och sälja in Fortnox koncept till revisions- och redovisningsbyråerna i Finland och även delta i roadshows, mässor och övriga events.

FINT har även inlett ett lednings- och försäljningssamarbete med Jens Collskog, tidigare VD för Fortnox AB och Johan Rutgersson, styrelseledamot i FINT AB. Tillsammans med ledningen och dotterbolagsansvariga kommer Jens och Johan att planera, genomföra och följa upp säljstrategier och säljaktiviteter på samtliga marknader.

I Tyskland har FINT dessutom tillsammans med flera redovisnings- och revisionsbyråer startat en ny tjänst kallad Accounting service. Syftet är att kunderna, oavsett om de kommer via egna online-kanaler eller via redovisningsbyråerna, köper en färdigpaketerad tjänst där både redovisningsservice och licenser till Fortnox program ingår. Se mer http://buchhalter.fortnox.de

Under tredje kvartalet var intäktsökningen i koncernen ca 35% jämfört med förgående års tredje kvartal. Och då vet vi att tredje kvartalet vanligtvis är den svagaste perioden i vår bransch.

Open-Xchange – Vi har tidigare nämnt att samarbetet med Open-Xchange har tagit längre tid än vi har förväntat oss. Vi ser nu att flera planerade aktiviteter kommer igång. Exempelvis deltog vi på ”Open-Xchange Summit” i Berlin i oktober, där vi träffade flera av Open-Xchange kunder, viktiga blivande partners för oss. Med Univention har samarbetet kommit igång och idag testkör flera kunder lösningen. Telecom- och operatören 1&1 är den största partnern och för FINT kanske den viktigaste partnern med verksamhet i många länder. Där är vår gemensamma lösning nu på plats och slutförhandlingar pågår.

Då både vi och Open-Xchange ser stor potential för vårt samarbete inte bara i Tyskland, utan även på andra marknader, har Open-Xchange CEO, Rafael Laguna, uttalat sig direkt till våra aktieägare. Så här säger Rafael:

“The Fortnox solution is a great complement to OX App Suite and the SMB segment of the markets we address. Having an ERP lite solution that targets the needs of this segment will unlock new opportunities for Fortnox GmbH and Open-Xchange. As we have started to introduce the Fortnox solution to our service provider partners in Q3 2015, we are confident we will see first deployments and revenues early in 2016."
Rafael Laguna, CEO Open-Xchange

I Storbritannien och Polen ligger vi fortsatt lågt med offensiva satsningar. Som vi nämnde i andra kvartalets rapport, är ett fördjupat samarbete med Open-Xchange även på dessa marknader en prioriterad satsning i våra planer inför 2016.

I mitten av november lanserar vi ännu en ny version av vår programvara i Finland, Tyskland och England. Vi håller högt tempo i produktutvecklingen och stora delar av projektet OnBoarding är nu färdigutvecklat. Kunderna kommer att få ett modernare användargränssnitt med tydligare och renare vyer att arbeta i. Ett integrerat och utbyggt användarstöd gör också att det blir enklare att hitta hjälp, att få tips och möjlighet att bli guidade med hjälp av filmer. Både nya och gamla kunderna kommer att uppleva produkterna mer lättanvända.

Under perioden har vi även färdigställt Online-banking som innebär att kunderna nu kan arbeta integrerat med sin internetbank med både in- och utbetalningar samt avstämningar.

Under perioden har även ett export-format som kallas för DATEV färdigutvecklats för tyska marknaden. Detta är viktig funktionalitet för revision- och redovisningsbyråerna. Att exportmöjligheten nu finns tillgänglig kommer också att betyda att vi kan bearbeta redovisnings- och revisionsbyråerna ännu kraftfullare.

I Finland som ligger långt fram i e-fakturahanteringen har ytterligare systemstöd vidareutvecklats för att kunna ta emot e-fakturor.

Summerat innebär den nya versionen att vi har kommit långt i produktutvecklingen vad det gäller kundens upplevelse att enkelt komma igång. Vi är också klara med viktig funktionalitet och kan nu fokusera än mer offensivt på revisions- och redovisningsbyråerna, en högt prioriterad säljkanal framöver. Sist men inte minst vill jag gärna passa på att rekommendera dig att besöka FINT´s hemsida, www.fintab.se/nyheter och att följa oss på Facebook och Twitter där du kan läsa om våra nyheter, var vi finns på för event, mässor och annan övrig information.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fortnox AB och FINT AB har den 30 november 2015 ingått ett tilläggsavtal till det tidigare avtal som ingicks mellan bolagen i mars 2013. Syftet med det nya tilläggsavtalet är att tydligt särskilja bolagens verksamheter och varumärken samt att klargöra de framtida immateriella produkträttigheterna. Det nya avtalet ger FINT inte bara förbättrade ekonomiska förutsättningar utan också förändrade kommersiella förutsättningar.

För mer information se separat pressmeddelande.

FINT kommer i början av december, med anledning av byte av firmanamn och förslag på ny finansiering, att kalla till en extra bolagsstämma i Stockholm fredagen den 15 januari 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta:

FINT AB
Camilla Jarnemyr, CEO
Tel: 076-345 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf) Delårsrapport (pdf)

FINT AB senarelägger delårsrapporten för tredje kvartalet

november 25, 2015

Styrelsen för FINT AB har idag beslutat att senarelägga delårsrapporten för tredje kvartalet (juli-september) till måndagen den 30 november 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

FINT AB
Camilla Jarnemyr, CEO
Tel: 076-345 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)

FINT AB senarelägger delårsrapporten för tredje kvartalet

november 10, 2015

Styrelsen för FINT AB har idag beslutat att senarelägga delårsrapporten för tredje kvartalet (juli-september) till torsdagen den 26 november 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

FINT AB
Camilla Jarnemyr, CEO
Tel: 076-345 41 14
Email: camilla.jarnemyr@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)