Omorganisation och nyetablering i Göteborg

januari 12, 2016

FINT AB (publ) genomför nu en omorganisation som påverkar samtliga delar av bolaget. Kontoren i Finland och Tyskland kommer att avvecklas under våren, totalt berörs 4 heltidsanställda. Även ett par personer på bolagets huvudkontor i Växjö har varslats om uppsägning.

​- Vi har en stark produkt men behöver få igång försäljningen på allvar. Nu gör vi om försäljningsorganisationen och flyttar hem denna till Sverige samtidigt så fortsätter vi att se över hela bolagets kostnadsstruktur säger VD Johan Rutgersson.

- Naturligtvis är det tråkigt för de anställda som påverkas av beslutet. Förändringarna är en nödvändig del i det arbete som nu sker för att vända bolaget till lönsamhet säger VD Johan Rutgersson.

Bolaget etablerar nu ett nytt försäljningskontor i Göteborg och fokuserar på ett par enskilda försäljningskanaler. Vi har precis fördjupat samarbetet med Jens Collskog, tidigare VD på Fortnox AB säger Johan Rutgersson. Jens kommer ansvara för den nya satsningen på byråkunder i Finland som nu sker. Under kommande månader ska ett antal strategiskt viktiga tjänster tillsättas i Göteborg.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, CEO FINT AB
Tel: 0708 - 157200
Email: johan.rutgersson@fintab.se

Pressmeddelande (pdf)