FINT AB byter namn till Briox AB

februari 2, 2016
Vid den extra bolagsstämma som hölls den 15 januari beslutades att ändra namnet på firman. Denna ändring har idag registrerats hos Bolagsverket och är nu genomförd. Vid handel med aktien innebär detta att bolaget numer har kortnamnet BRIX på NGM. Detta är en del av den förändring som kommer framåt. Tidigare har vi varit bundna till Svenska Fortnox. Genom det tilläggsavtal vi skrev tillsammans i december så är vi nu fria att agera på samtliga marknader utanför Sverige. Dessutom tar Briox över ägandet till programvaran, något som givetvis stärker oss säger bolagets nye VD, Johan Rutgersson. Som en del av detta byter vi nu namn och profil, detta kommer synas fullt ut i slutet på februari.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, CEO Briox AB
Tel: 0708 - 157200
Email: johan.rutgersson@briox.se