Oktober 2016

Briox - Rapport för tredje kvartalet

oktober 26, 2016

Briox rapporterar kraftiga besparingar och ökad försäljning.

Intäkterna har fortsatt att öka och steg under årets första 9 månader med nära 60 %. Samtidigt har kostnaderna minskat med 52,9% sedan årets start.

Kostnaderna i verksamheten har mer än halverats sedan årsskiftet, detta har uppnåtts genom både nedskärningar på personalsidan, samordning och avveckling av kontor samt omförhandlade avtal. 

Samtidigt har det inom ramen för nuvarande kostnadsstruktur skett satsningar på sälj- och marknadssidan, både genom en renodlad affärsmodell samt genom rekrytering av viktiga nyckelpersoner.  

Satsningen på finska redovisningsbyråer har mottagits väl och gett tydlig utdelning. Briox har idag 32 betalande redovisningsbyråer, varav flera större och ledande byråer, vilket är mer än en fördubbling jämfört med årsskiftet. Jens Collskog, tidigare VD på Fortnox, leder arbetet med byråsatsningen i Finland.

I Tyskland lanseras nu en helt ny paketering av produkten, Briox Plus. Tillsammans med redovisningsbyråer har Briox paketerat en helhetslösning för redovisning till småföretagare. Lönsamheten i paketeringen är betydligt högre än vid normal licensförsäljning.

Briox har även lanserat flera efterfrågade produktnyheter i Finland, däribland direktkoppling till samtliga större banker samt en automatisk momsrapportering till Skatteverket.

- Det är mycket positivt som sker samtidigt i Briox just nu. Vi ser en fortsatt stark trend säger VD Johan Rutgersson.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se 

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF) Rapport (PDF)

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

oktober 14, 2016

Briox kommer tidigarelägga Q3-rapporten från den 17 november till den 26:e oktober.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)