September 2016

Briox förlänger löptiden på optioner

september 14, 2016

Styrelsen har den 14 september 2016 beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 16 december 2015, att ändra löptiden för teckningsoptioner i Bolaget.

För de aktuella teckningsoptionerna har styrelsen beslutat att förlänga löptiden från den 15 september 2016 till den 30 november 2016.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 157 200

Email: johan.rutgersson@briox.se 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)

Briox system väljs av Högskolan på Åland

september 08, 2016

Högskolan på Åland har valt Briox för att utbilda sina studenter inom redovisning. Högskolan har idag 500 programstudenter med ekonominriktning.
 
Vi är stolta att få leverera vår plattform till Högskolan på Åland. Det är naturligtvis ett fint kvalitetsbetyg till vårt system att högskolan väljer Briox för att utbilda sina studenter inom redovisning säger Briox VD Johan Rutgersson.

Samarbetet har påbörjats och kommer framöver vara en del i den löpande utbildningen.

Vi har valt Briox för att få en modern plattform som möter de krav som marknaden ställer idag, och samtidigt en leverantör som kontinuerligt utvecklar systemet och kan ge sina användare support när behov uppstår. Det är angeläget för oss att genomgående erbjuda våra studenter en hög kvalitet i utbildningen säger lektor Ben Henriksson vid Högskolan i Åland. 

Genom detta samarbete så fortsätter Briox att stärka sin position som en ledande aktör inom redovisning på Åland.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 157 200

Email: johan.rutgersson@briox.se 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)

Briox lanserar Briox Scanner

september 06, 2016

Som en del i satsningen gentemot finska redovisningsbyråer lanserar Briox nu Briox Scanner. Briox Scanner är en app för scanning av kvitton. Appen är helt integrerad i Briox plattform och används för att på ett enkelt sätt kunna scanna och lagra kvitton för utlägg. Detta är en produkt som efterfrågas av såväl byråkunderna som Briox slutkunder. Appen har utvecklats av Briox egna utvecklingsteam. Briox Scanner finns för både iOS och Android och ligger nu för godkännande hos App Store och Google Play.

Efter vårens stora omställning i bolaget är det mycket glädjande att nu kunna börja lansera nya produkter och tjänster. Redovisningsbyråerna får både ett hjälpmedel för att underlätta problematiken kring kvittohantering samt incitament att få fler av sina kunder att ansluta sig till Briox säger VD Johan Rutgersson.

Briox Scanner är kostnadsfri för kunder som använder Briox plattform och finns tillgänglig inom kort att ladda ner. 

Bakgrunden till Briox Scanner är den uttalade satsningen som görs mot Finland och framför allt redovisningsbyråerna. I de fokusgrupper och marknadsundersökningar som genomförts hos byråkunderna så visar resultatet tydligt att en app för scanning av kvitton är mycket efterfrågat.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)

Tel: +46 708 157 200

Email: johan.rutgersson@briox.se 

Briox AB i korthet

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)