Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

februari 17, 2017

STYRELSEN I BRIOX FÖRESLÅR ATT EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTAR OM (i) FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS, (ii) RIKTAD EMISSION AV UNITS, SAMT (iii) INFÖRANDE AV INCITAMENTSPROGRAM

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)