Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

februari 17, 2017

Styrelsen i Briox AB (publ) har idag fattat beslut om att utfärda kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2017 klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 9.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)