Mars 2017

Utfall i riktad emission av units

mars 30, 2017

Vid extra bolagsstämma i Briox AB (publ) tisdagen den 21 mars 2017 beslutades om en riktad emission av units med sista teckningsdag den 28 mars 2017. Teckningsförfarandet har nu avslutats. Totalt tecknades 746 154 units, motsvarande 2 984 616 aktier och 1 492 308 teckningsoptioner, till en total emissionslikvid om 7 760 007,6 kronor, vilket motsvarar det belopp Briox avsåg att ta in i den riktade emissionen.

För ytterligare information vänligen kontakta: Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Mobil: +46 (0)708157200
E-post: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox

Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små- och medelstora företag och till redovisningsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, fakturering, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken uppkopplad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)

 

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

mars 23, 2017

Vid en extra bolagsstämma i Briox den 21 mars 2017 beslutades bland annat om att genomföra en företrädesemission av units (innefattande aktier och teckningsoptioner).

Nedan följer villkor och tidslinje för emissionen.

Företrädesemission av units

  • Befintliga aktieägare i Briox erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd aktie, en (1) uniträtt
  • Det krävs fem (5) uniträtter för att teckna en (1) unit.
  • Varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner.
  • Teckningskursen är 10,40 kronor per unit, d.v.s. 2,60 kronor aktie. Teckningsoptionerna är vederlagsfria.
  • Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie enligt villkor nedan.
  • Emissionen är säkerställd i sin helhet genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar.

Viktiga datum

  • Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2017.
  • Första dag för handel med bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är därmed den 27 mars 2017.
  • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden är den 28 mars 2017
  • Teckning av units med stöd av uniträtter skall ske under tiden från och med den 30 mars 2017 till och med den 18 april 2017. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden 30 mars 2017 till och med den 12 april 2017.

Nyttjande av teckningsoption

Teckning av aktie med utnyttjande av teckningsoptionsrätt ska kunna ske under tiden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie under perioden 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Mobil: +46 (0)708157200 E-post: johan.rutgersson@briox.se

Pressmeddelande (PDF)

Pressmeddelande - Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

mars 21, 2017

Briox AB (publ) har genomfört en extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag, innefattande:
a) Ändring av bolagsordningen;
b) Företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;
c) Riktad emission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;
d) Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

En sammanfattning av respektive beslut finns i det länkade dokumentet nedan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)