Pressmeddelande - Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

mars 21, 2017

Briox AB (publ) har genomfört en extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2017 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag, innefattande:
a) Ändring av bolagsordningen;
b) Företrädesemission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;
c) Riktad emission av s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner;
d) Riktad emission av teckningsoptioner (incitamentsprogram) till styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

En sammanfattning av respektive beslut finns i det länkade dokumentet nedan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)