April 2017

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

april 25, 2017

Den fullt garanterade företrädesemissionen i Briox AB (publ), uppgående till ca 23 MSEK, vars teckningsperiod avslutades den 18 april 2017, tecknades till 88,03 procent, vilket innebär att del av garantikonsortiets åtagande behöver tas i anspråk för resterande 11,97 procent av emissionen. Totalt tecknades, utöver garantiteckningar,
1 942 148 units, varav 1 609 720 units med företrädesrätt och 332 428 units utan företrädesrätt

Genomförandet av emissionerna skapar starka förutsättningar för Briox. ”Det är avgörande att vi får fokusera på affären nu”, säger VD Johan Rutgersson. ”Att våra största ägare tecknar sig fullt, att styrelsen och ledande personer tecknat sig för ca 3 MKR samt att vi fått en ny storägare är också väldigt positivt för Briox”, tillägger Rutgersson.

Företrädesemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med cirka 9 707 171 SEK genom emission av 8 824 644 nya aktier. Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Briox till cirka 25 124 237 SEK fördelat på 22 840 068 aktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 1,10 SEK.

Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på NGM Nordic MTF till och med slutgiltig registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 18.

Bolaget genomförde även en riktad emission under mars om cirka 7,8 MSEK. Likviden från emissionerna tillför Briox resurser att genomföra planerade åtgärder på befintliga marknader med målsättning att bli kassaflödesneutrala vid utgången av 2018.

Ladda ner (PDF)

Årsredovisning 2016

april 25, 2017

Ladda ner den bifogade årsredovisningen nedan.

Årsredovisning (PDF)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Kallelse till årsstämma

april 10, 2017

Aktieägarna i Briox AB (publ), org. nr 556802-6891, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 10 maj 2017 kl. 10.00.

Kallelsen kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Pressmeddelande (PDF)