Juni 2017

Briox - Start för handel med teckningsoptioner

juni 14, 2017

På fredag 16 juni 2017 påbörjas handeln med de teckningsoptioner som gavs ut i samband med vårens emissioner i Briox.

Viktigt om teckningsoptionerna:
Handeln sker på NGM Nordic MTF
1 teckningsoption berättigar till teckning av 1 BRIX MTF.
Värdepapper: Briox TO1
Antal utgivna värdepapper: 5 904 630
ISIN-kod: SE0009696735
Första handelsdag: 2017-06-16
Sista handelsdag: 2018-06-13
Lösendag: 2018-06-15

Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Övrigt
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades till publicering kl. 11 onsdagen den 14 juni 2017.

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Ladda ner pressmeddelandet här