September 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

september 12, 2017

I samband med etableringen har även Teemu Kaski rekryteras som Country Manager för Finland.

Briox verksamhet i Finland växer kraftigt. Fler och fler mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer väljer att bli kunder till Briox. Dessutom har samarbete med ett flertal partners av olika slag inletts, inte minst samarbetet med finska mjukvarubolaget Zervant som rekommenderar sina 7000 kunder i Finland att sköta bokföringen i Briox webbaserade redovisningssystem.

Verksamheten i Finland har den senaste tiden skötts från Briox svenska kontor, men nu är det alltså dags att etablera en lokal närvaro. För att leda arbetet i Finland har Briox rekryterat Teemu Kaski, som tidigare bland annat varit landschef i Finland för OKI Printing Solutions.

Jens Collskog, som under den senaste tiden ansvarat för Briox verksamhet mot den finska marknaden, kommenterar etableringen och rekryteringen:

- Vår verksamhet i Finland har nu nått en nivå där vi behöver etablera en lokal närvaro. Intresset för oss och vårt erbjudande har ökat avsevärt den senaste tiden. För att på bästa sätt möta den ökande efterfrågan, och för att driva verksamheten framåt på ett tillräckligt kraftfullt sätt, behöver vi ha en kontinuerlig fysisk närvaro på plats i Finland. För att leda det fortsatta arbetet i Finland har vi rekryterat Teemu Kaski. Under Teemus ledning kommer vi nu att bygga en organisation i Finland för att på bästa sätt tillvarata de möjligheter som marknadens intresse för oss ger.

Johan Rutgersson, VD i Briox kommenterar satsningen i Finland:

- Vi är mycket glada att vi lyckats rekrytera Teemu Kaski som ansvarig för vår fortsatta satsning på den finska marknaden. Nu ska vi, under Teemus ledning, skala upp och intensifiera arbetet mot den finska marknaden ytterligare. Jens Collskog, som hittills varit ansvarig för vårt arbete i Finland kommer fortsatt att vara kvar i Briox i samma omfattning som tidigare, och tillsammans med Teemu arbeta med vår fortsatta satsning i Finland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ)
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små och medelstora företag och till redovisningoch revisionsbyråer i samtliga länder utanför Sverige. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst.

Ladda ner pressmeddelandet här

Briox - Storaffär med Zervant

september 06, 2017

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox gör sin första storaffär i Finland i en uppgörelse med finska mjukvarubolaget Zervant. Zervant erbjuder 7 000 kunder i Finland att sköta bokföringen i Briox webbaserade redovisningssystem. I ett slag tar Briox betydande marknadsandelar inom webbaserade affärssystem i Finland. – För Briox innebär affären en stark inbrytning på vår mest prioriterade marknad. Det är ett första steg mot att bli branschledande i Finland, säger Johan Rutgersson, VD Briox.

Briox webbaserade affärssystem är utvecklat specifikt för internationella marknader. Finland är den marknad där Briox hittills kommit längst med att bygga en kundbas och tillväxten är i fokus de närmaste åren.

Zervant, som startade i Finland 2010, har en stark position på den Finska hemmamarknaden såväl som i Sverige, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Zervant har hittills erbjudit fakturering och bokföring, men med en ny strategi koncentreras erbjudandet till fakturering och relaterade finansiella tjänster. Bolaget har tagit in externt riskkapital från bland annat finska Conor Venture, samt svenska Northzone som investerat i bolag som Spotify, Klarna och Izettle.

Zervants VD, Mattias Hansson, förklarar att ”’Partnerskapet är en del i Zervants strategi att förbättra kundupplevelsen ytterligare. Samarbetet med Briox erbjuder Zervants kunder en specialiserad bokföringslösning som är skräddarsydd för den finska marknaden”

”Kunderna fortsätter att använda Zervant för fakturering, utöver att skicka och hantera sina fakturor kommer även nya funktioner för att enkelt hantera kassaflöde och sena betalningar” säger Mattias Hansson.

– Zervant ses som ett av de starkaste alternativen i branschen. Att bolaget väljer att samarbeta nära med Briox visar att det finns en stark tilltro till vårt erbjudande och att vi på allvar är en aktör att räkna med, säger Jens Collskog, ansvarig för Briox satsning i Finland.

Zervant har en betydande kundbas i flera av de länder där Briox börjat etablera sin verksamhet med nationsspecifika anpassningar av Briox affärssystem.

– Den här affären öppnar stora möjligheter till en snabbare expansion i fler av våra prioriterade marknader, säger Johan Rutgersson.

Strukturen i affären gör att den inte belastar Briox likviditet, en majoritet av kunderna är idag betalande kunder som erbjuds att migreras över till Briox med samma villkor som hos Zervant. Ordervärdet beräknas från nästa år till ett par miljoner om året och ökande över tid. Briox är noterat på NGM Nordic MTF.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, VD Briox AB (publ) Tel: +46 708 15 72 00
Email: johan.rutgersson@briox.se

Om Briox AB

Mattias Hansson, CEO Zervant
Tel: +358 45 267 30 07
Email: mattias.hansson@zervant.com

Briox utvecklar och säljer ett molnbaserat affärssystem för mindre företag, föreningar och redovisningsbyråer. I systemet finns moduler för bokföring, fakturering och en mängd andra verktyg för administrativa rutiner. Som användare får du ett modernt och utbyggt system, attraktiv prissättning samt kontinuerlig vidareutveckling av systemet som sker i direkt samarbete med våra kunder.

Ladda ner pressmeddelandet här