Februari 2018

Briox bokslutskommuniké 2017

februari 20, 2018

Samtliga siffror under sista kvartalet och ackumulerat under 2017 visar genomgående på förbättringar.

Nettoomsättningen under Q4 ökar med 6,5% till 409 TKR. EBITDA uppgick till -2325 (2496) TKR under Q4 och -7 949 (-10 406) TKR under helåret.

Resultatet av kommunicerade och ingångna affärer, bland annat Zervant, syns i siffrorna först under ingången av Q1 2018.

En enskilt viktig affär som genomförts är det avtal med BDO i Finland som ingåtts. BDO har i Finland satsat på att växa sin redovisningsaffär och har till detta valt Briox som leverantör.

Att en så stor och etablerad aktör väljer Briox till en majoritet av sina kunder är inte bara ekonomiskt viktigt, det innebär också ett starkt erkännande av Briox och produkten. Framgångarna på den Finska marknaden har under 2017 har varit tydliga och enligt de uppsatta målen som bolaget har. Dock är det tydligt processerna tar längre tid än planerat och att effekten på siffrorna därmed kommer senare än önskat. Med detta sagt så räknar bolaget med en tydlig intäktsökning under Q1 2018 som en effekt av ovan nämnda.

Satsningen på konceptet Byråpartner Pro fortsätter och produkten beräknas att lanseras under Q2 2018. Syftet med det nya konceptet är att underlätta samarbetet mellan redovisningsbyrån samt dess slutkund.

Briox kommer även under Q1 att lansera helt nya hemsidor som en del i det långsiktiga försäljningsarbetet.

För helåret 2017 så ser vi en ökning i nettoomsättningen med 7,5% 1 593 (1 483) TKR. Ett 24 % förbättrat rörelseresultat -16 494 (-21 598) TKR och ett minskat negativt kassaflöde från den löpande verksamheten -9 080 (-10 735) tkr. EBITDA förbättras med 24% och uppgår till -7 949 (-10 406) tkr

Ladda ner bokslutskommuniké

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och marknadsför administrativa program för bland annat bokföring, fakturering,tidredovisning och arkivering. Briox är idag verksamma i Finland, Tyskland och Storbritannien.

Briox i samarbete med BDO Finland

februari 19, 2018

Briox och BDO i Finland har tecknat ett samarbetsavtal avseende Briox programvara.

BDO är en av världens ledande redovisnings- och revisionsbyråer och har internationellt över 74 000 anställda i 162 länder. BDO i Finland har idag cirka 180 anställda och genomför nu en satsning på sin redovisningsverksamhet.

BDO i Finland har i detta stadie beslutat att använda Briox program för en majoritet av kunderna i sin redovisningsaffär.

”Briox fokuserade satsning på Finska redovisningsbranschen har gett ett bra resultat. Extra stolta är vi över att få BDO som kund till Briox. I den satsning som BDO genomför på sin redovisningsverksamhet har man valt att i huvudsak använda Briox program för att kunna erbjuda sina kunder ett fungerande och flexibelt verktyg som är oberoende av tid och plats” säger Johan Rutgersson, VD för Briox.

Ladda ner pressmeddelandet här

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Rutgersson, VD Briox AB
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och marknadsför administrativa program för bland annat bokföring, fakturering,tidredovisning och arkivering. Briox är idag verksamma i Finland, Tyskland och Storbritannien.