Bokföring

Vårt webbaserade program är lätt att använda och har samtidigt avancerade funktioner för dig som kräver det. Du registrerar smidigt verifikationer och leverantörsfakturor samtidigt som du får en tydlig bild av ekonomin i din verksamhet genom snyggt sammanställda översikter. Tjänsten har också flera smarta funktioner som underlättar din bokföring, oavsett storleken på ditt företag och hur många transaktioner du genomför.

10€/månad
Extra användare kostar 5€/månad.
 

Nyckelfunktioner:

Håll koll på dina leverantörsfakturor. När du registrerat dina leverantörsfakturor ser du tydligt med hjälp av vår färgkodning vilka som är betalda, obetalda eller förfallna. 

Spara tid med Online Banking. Istället för att lägga upp betalningar i internetbanken manuellt kan du föra över dina betalningar till banken med Online Banking. Du kan också skapa en betalningsfil som du läser in till din internetbank. 

Enkel hantering av dagskassa. Du skapar enkelt mallar utifrån dina kassakvitton som gör det smidigt att registrera dina dagskassor efter dagavslut.

 • Detaljerad funktionsbeskrivning
  • Skapa verifikat
  • Ändringshistorik på verifikat
  • Importera & Exportera verifikat
  • Stäm av konto
  • Sök belopp
  • Registrera dagskassa
  • Periodiseringar( Verifikationer och leverantörsfakturor)
  • Fria Verifikationsserier
  • Hantera av olika momssatser
  • Olika typer av momshantering
  • Valutahantering
  • Låsning av perioder
  • Hantering av leverantörsfaktura
  • - Betalnings- & Bokföringsattest för leverantörsfakturor
  • - Kostnadsförslag
  • - Elektroniska leverantörsfakturor
  • Betala leverantörsfakturor
  • - Manuell avprickning
  • - Masshantering av betalning
  • - Skapa betalfiler & skicka till banken
  • - Återrapportering utbetalningar
  • - Delbetalning på fakturor
  • Bank
  • - Internet bank
  • - Importera bankutdrag
  • - Arbeta med dina kontoutdrag
  • Register
  • - Leverantörsregister med obegränsat antal leverantörer
  • - Importera leverantörer till registret
  • - Projekt register
  • - Ingående balanser
  • - Skapa egna konton
  • - Anpassa din kontoplan
  • - Importera konton och kontoplan
  • - Förvalda konton
  • - Spårning av leverantörer och artiklar
  • Kostnadsställe för bokföring
  • Projektledning
  • Språkhantering
  • Automatisk kodning
  • Verifikatsmallar
  • Dagliga försäljningsmallar
  • Behandlingshistorik
  • Budget
  • Budget distribuerat på kostnadsställen
  • Automatisk komplettering
  • Betalningsvillkor
  • Betalningsmetoder
  • Avrundning
  • Grafiska rapporter
  • Momsrapporter
  • Online momsrapporter
  • Likviditetsprognoser
  • Reskontra rapporter
  • Alla rapporter kan visas på skärmen, skrivas ut som PDF eller som Excell fil

Tilläggstjänster:

Skicka och ta emot fakturor elektroniskt.  Skicka kundfakturor direkt från Briox Fakturering till kundens affärssystem eller internetbank och få dina leverantörsfakturor automatiskt registrerade som preliminära fakturor i Briox Bokföring. 

0,58€/faktura

Smidigare bokföring med Briox Scanner/Arkiv. Med den här tilläggstjänsten kan du scanna dina kvitton med vår app, vilket gör arbetet betydligt smidigare. Du kan också koppla dokument, kvitton och underlag till dina fakturor och verifikat.

10€/månad

Håll koll på dina inköp och ditt lager. Med tilläggsprogrammet Inköpsorder håller du enkelt ordning på dina inköp och ditt lager. Du kan till exempel skapa inköpsordrar som du skickar vidare direkt till din leverantör. Du kan också uppdatera ditt artikelregister med inkomna varor och konvertera till leverantörsfakturor.

5€/månad