Fakturering

Smidig fakturering online som ger dig en tydlig översikt med betalningsstatus på alla dina fakturor. Tjänsten hjälper dig att skapa fakturor och registrera inbetalningar automatiskt via online banking eller med fil från banken. Funktioner för e-faktura, kontantfakturering, räntefakturering, avtalsfakturering och påminnelsehantering finns också. 

Från 10€/månad
Extra användare kostar 5€/månad.
 

Nyckelfunktioner:

Håll koll på dina kundfakturor.  När du registrerat dina kundfakturor ser du tydligt med hjälp av vår färgkodning vilka som är betalda, obetalda eller förfallna. 

Avtalsfakturering för återkommande fakturor. Avtalsfakturering är en smidig funktion för dig som återkommande fakturerar dina kunder vid en bestämd tidpunkt, till exempel för hyror eller abonnemang. 

Flexibel hantering av inbetalningar. Du kan välja att registrera dina inbetalningar manuellt. Alternativt använder du vår funktion för online banking eller läser in en fil från din bank för att göra hanteringen effektivare.

 • Detaljerad funktionsbeskrivning
  • Skapa och hantera kundfakturor
  • Skapa kontantfaktura
  • Skapa kreditfakturor
  • Kopiera fakturor
  • Hämta fakturor
  • Återkommande fakturering
  • Avtalsfakturering
  • Räntefakturering
  • Periodisering av kundfakturor
  • Skapa personliga utskriftsmallar
  • Anpassade faktura texter
  • Skattegränsrapportering
  • Exportförsäljning
  • EU försäljning
  • Byggkunder
  • Skapa fraktsedel
  • Skicka kundfakturor
  • - Skicka e-fakturor
  • - Skicka fakturor till utskriftstjänst.
  • - Skicka som e-post
  • - Spåra dina skickade e-post
  • - PDF utskrift
  • - Förhandsgranskning av faktura och påminnelse
  • - Skriv ut adresskort
  • - Sända ut adresskort
  • Betalning kundfakturor
  • - Manuella betalningar
  • - Massbearbetningsfakturor
  • - Delbetalningar
  • - Skriva av fakturor
  • - Påminnelsehantering
  • - Skapa betalningsfiler
  • - Rapportera tillbaka betalningsfiler via bank
  • Register
  • - Artikelregister
  • - Importera varor till registret
  • - Lagervaror
  • - Lagerplats
  • - Lågt lagersaldo
  • - Inköpspriser
  • - Tillverkarens artikelnummer
  • - Flera prislistor
  • - Hantering av prislista
  • - Staffling
  • - Anpassa enheter
  • - Täckningsbidrag
  • - Täckningsgrad
  • - Kundregister
  • - Importera kunder i registret
  • Avtalsmall
  • Nummerserier
  • Anpassa fakturalistor
  • Sökfunktionalitet i fakturalistan
  • Autokomplettering
  • Betalningsmetoder
  • Betalningssätt
  • Leveransmetoder
  • Leveranssätt
  • Standard e-post texter
  • Anpassade e-post texter
  • Valutahantering
  • Referens hantering
  • Streckkoder
  • Språkhantering
  • Fakturarabatt
  • Rabattrad
  • Projekt
  • Kostnadsställe
  • Priser inkl. moms & exkl. moms på dina fakturor
  • Behandlingshistorik
  • Blandade momssatser
  • Reskontralista
  • Åldersanalys kundfordringar
  • Kundstatistik
  • Artikelstatistik
  • Alla rapporter kan visas på skärmen, skrivas ut som PDF eller som Excell fil

Tilläggstjänster:

Skicka och ta emot fakturor elektroniskt. Skicka kundfakturor direkt från Briox Fakturering till kundens affärssystem eller internetbank och få dina leverantörsfakturor automatiskt registrerade som preliminära fakturor i Briox Bokföring. 

0,58€/faktura

Fakturera Tid. Tillsammans med Tid kan du rapportera din tid i Briox och skapa fakturor med detaljerade bilagor som du kan skicka direkt till dina kunder.

10€/månad

Spara tid med vår utskriftstjänst. Tjänsten skriver ut, kuverterar, frankerar och skickar fakturan till din kund. Och du sparar massor av tid. 

Från 0,99€/faktura

Enklare orderhantering. Med tilläggsprogrammet Order kan du enkelt skapa offerter, orderbekräftelser och följesedlar som är kopplade till varandra och som även kan knytas till Briox Fakturering.

Från 5€/månad.