Inköpsorder

Tilläggsprogram för Briox Bokföring

Håll ordning på dina inköp och få kontroll över ditt lager. Här skapar du inköpsordrar som du smidigt skickar vidare direkt till din leverantör. Du kan också uppdatera ditt artikelregister med inkomna varor och konvertera till leverantörsfakturor.

Briox Inköpsorder är ett tilläggsprogram som används tillsammans med Briox Bokföring.

5€/månad

Nyckelfunktioner:

Uppdatera ditt lager. När du tar emot beställda varor uppdaterar du lagret i artikelregistret med ett enkelt knapptryck.

Skapa leverantörsfakturor direkt från dina ordrar. Spara tid genom att skapa leverantörsfakturor direkt utifrån dina inköpsordrar.

Återkommande inköp. Om du har återkommande inköp från samma leverantör kan du enkelt kopiera tidigare inköpsordrar.

 • Detaljerad funktionsbeskrivning
  • Skapa inköpsorder
  • Skapa leverantörsfaktura från inköpsorder
  • Skapa fakturor (för delleverade ordrar)
  • Leverera varor till lager
  • Uppdatera lager
  • Anpassa Inköpsorderlista
  • Rabatter
  • Kopiera Inköpsorder
  • Skicka Inköpsorder
  • Skicka med e-post
  • PDF utskrifter från Inköpsorder
  • Register
  • - Uppdatera lager
  • Autokomplettering
  • Listsökning
  • Språkhantering
  • Valutahantering
  • Behandlingshistorik
  • Behandlingshistorik i varje inköpsorder
  • Kostnadsställe
  • Projekt