Styrelsen

Lars Karlsson

 • Född 1948, civilekonom
 • Styrelseordförande, invald 2013-07-31
 • Styrelseledamot i Litium AB och Arkub AB, styrelseordförande i Dynamic Code AB och Millnet AB
 • Hyfsat insatt i ERP-marknaden i och med att jag är en av grundarna av IFS AB och var aktiv i bolaget under åren 1982-2005 i olika roller; VD, ordförande och styrelseledamot
 • Oberoende i förhållande större aktieägare och/eller Bolaget: Ja.

Peter Lainevool

 • Född 1958. Marknadsekonom.
 • Styrelseledamot. Invald maj 2013.
 • Övriga uppdrag: Styrelseledamot i S.A.B. Försäkringsmäkleri AB.
 • Oberoende i förhållande större aktieägare och/eller Bolaget: Nej.

Joakim Lorentzon

 • Född 1966, civilekonom från Handels i Göteborg, inriktning ekonomistyrning. MBA från Monterey Institute of International Studies (Kalifornien) inriktning International Management.
 • Ordinarie Styrelseledamot, invald 2013-07-31
 • Styrelseerfarenhet: Ordinarie ledamot i Amnode AB, Capo Marknadskommunikation AB, Möbelvärlden AB, Lorentzons i Grenna AB och Lorentzons Gästgiveri AB.
 • Övrigt: Drivit ett flertal företag under de senaste 20 åren. Bl a Capo Marknadskommunikation som är verksamt inom reklam, webb och e-handel.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller Bolaget: Ja.

Johan Rutgersson

Chief Executive Officer, CEO

 • Född 1978, Civilekonom
 • VD samt ordinarie Styrelseledamot, invald 2015-05-08
 • Styrelseerfarenhet: Styrelseordförande samt ledamot i Prognosia, Styrelseledamot i Litium AB
 • Övrigt: Johan var tidigare VD för Prognosia AB. Har tidigare arbetet som försäljnings- och marknadschef på SAXO Privatbank och E*TRADE Sverige AB
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller Bolaget: Ja

Anders Maiqvist

 • Född 1983, Civilingenjör Industriell Ekonom
 • Ordinarie Styrelseledamot, invald 2016-05-12
 • Styrelseerfarenhet: Styrelseledamot i Bergsala AB, Bergsala Handic AB, Bergsala SDA AB, Bergsala Administrationsservice AB, Amo Toys Scandinavia AB samt i 9 internationella bolag i Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och USA. 
 • Övrigt: Gedigen erfarenhet inom corporate finance i roll som CFO.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller Bolaget: Ja

Martin Jönsson

 • Född 1975, entreprenör
 • Ordinarie Styrelseledamot, invald 2016-05-12
 • Styrelseordförande i PMJ Fastigheter AB, PMJ Vakten AB, PMJ Dragonen AB, Hotell Continental i Ystad AB, Max Art Sverige AB, PMJ Förvaltning AB, Hotell Fritiden i Ystad AB. 
 • Styrelseledamot i Citygruppen Ystad
 • Egen företagare i fastighetsbranschen som byggt upp en koncern med fastigheter, hotell och konstverksamhet i Ystad.
 • Oberoende i förhållande till större aktieägare och/eller Bolaget: Nej