20 augusti 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Kraftig tillväxt i antalet användarlicenser.

20 april 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

I samband med att Briox presenterar sin delårsrapport för första kvartalet 2021 bjuds investerare, media och analytiker in till en webbsändning där rapporten presenteras. Webbsändningen sker den 23:e april kl 13.00-13:45.

22 december 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Johan Nordqvist har idag utsetts av styrelsen till ny vd för Briox, beslutet gäller omgående.

18 november 2019

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Briox (publ) dotterbolag Briox Finland Oy (“Briox Finland”), som erbjuder ekonomisystem för redovisningsbyråer samt små och medelstora företag, ingår partnerskap med Festum Software Oy (“Festum”), som erbjuder mjukvaran Hausvise till fastighetsförvaltare.

17 oktober 2019

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Stora satsningar hos Briox under tredje kvartalet påverkar resultatet och ger ett positivt avtryck på samtliga tillväxtområden.

20 september 2019

Briox får ny landschef i Finland

Svenska Briox (publ) (”Briox”), som erbjuder ekonomisystem för redovisningsbyråer samt små och medelstora företag, rekryterar Johanna Hannus till ny landschef i Finland. Hon efterträder Teemu Kaski.

03 september 2019

Briox satsar och anställer sju

Briox har, sedan nyemissionen tidigare i år, expanderat till två nya länder - Litauen och Lettland. För att säkra den fortsatta expansionen förstärks företaget med sju erfarna medarbetare.

20 augusti 2019

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Fortsatta framsteg på samtliga områden och marknader för Briox. Briox fortsätter den positiva utvecklingen under årets andra kvartal. Tillväxt inom samtliga områden.

10 juli 2019

Kundintervju med Ben

Briox har under våren undersökt vad våra kunder egentligen tycker om programmet och varför de väljer att jobba med oss. Denna gången är det dags att presentera Ben Henriksson från Ekonomiresurs.

24 juni 2019

Kundintervju med Angela

Briox har under våren undersökt vad våra kunder egentligen tycker om programmet och varför de väljer att jobba med oss. Vi genomförde därför en intervju med en hyfsat ny kund; Angela från Wurma AB.

12 juni 2019

Release 19.3 är här!

Briox fortsätter att utveckla systemet och idag släpper vi de nya uppdateringarna. Dessa rör bland annat funktionaliteten för Bank, Assistenten samt nya Rapporter som släpps. Nästa stora release kommer göras efter sommaren.

10 juni 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare samt i den riktade nyemission av aktier som beslutades av årsstämman den 9 maj 2019. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 35,4 MSEK motsvarande en teckningsgrad om cirka 137,4 procent och tillför Bolaget cirka 25,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Den riktade emission uppgår till cirka 10,0 MSEK. Bolaget tillförs totalt 35,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

20 maj 2019

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som årsstämman i Briox beslutade om den 9 maj 2019, i enlighet med styrelsens förslag (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom garanti- och teckningsåtaganden samt avsiktsförklaringar motsvarande cirka 80 procent av den maximala emissionsvolymen. Briox genomför även en riktad emission av aktier om cirka 10 MSEK till två svenska kvalificerade investerare.

08 maj 2019

Delårsrapport första kvartalet 2019

I första kvartalet ser vi en fortsatt positiv utveckling i bolaget som helhet. Under perioden ökar omsättningen, fler byråer väljer Briox, nya integrationer är nu i produktion tillgängliga för samtliga kunder och fokus i produkten på kundupplevelsen får en bra respons från användarna.

25 april 2019

Årsredovisning 2018

09 april 2019

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Byråtillväxten i Finland och Estland har varit mycket stark under årets första kvartal. Briox tecknade under första kvartalet 2019 avtal med 32 nya redovisningsbyråer i de båda länderna om att använda bolagets programvara. Detta ska jämföras med att under hela 2018 var ökningen 20 nya redovisningsbyråer. ”Ökningen är en effekt av Briox huvudstrategi och fokus på genomförda marknadssatsningar för att öka marknadsandelarna genom nära samarbeten med redovisningsbyråerna”, säger Jens Collskog, ansvarig på Briox för satsningen på redovisningsbyråerna.

19 februari 2019

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Briox och SEB Estland etablerar ett partnerskap för att tillsammans hitta möjligheter att skapa ett affärsanalysverktyg för små och medelstora företag samt nyligen etablerade företag.

20 december 2018

BDO i Estland väljer Briox

I december har Briox publicerat två pressereleaser på nya partnerskap i Estland redan innan systemet har lanserats officiellt. Nu väljer ännu en av de stora aktörerna i branschen att ingå partnerskap med Briox.

13 december 2018

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

I början av december kommunicerade Briox att bolaget har fått en flygande start i Estland där den första redovisningsbyrån i Estland är igång. Nu meddelar bolaget att ännu en estnisk redovisningsbyrå har valt att ansluta sig till Briox.

08 november 2018

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

När vi i november ser tillbaka på tredje kvartalet kan vi se att verksamheten fortsätter att leverera på alla områden. Försäljningssiffrorna ökar, lönsamheten förbättras avsevärt, partnerskapen utvecklas och stärks, produktutvecklingen är fortsatt offensiv samt lanseringen i Estland rycker närmre.

21 augusti 2018

Delårsrapport första halvåret 2018

Årets andra kvartal har varit en positiv och händelserik period. Fredrik Hyltsten har rekryterats som ny VD, kassan har fyllts på rejält, förberedelser för lansering på en ny marknad, flera nya spännande partners och en rad nya större kunder.

17 augusti 2018

Briox etablerar sig i Estland

I samband med etableringen har även Janar Sutt anställts som Country manager för Estland.

25 juni 2018

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Styrelsen i Briox AB beslutade vid dagens styrelsemöte att utse Fredrik Hyltsten till ny VD med tillträde i slutet av augusti. Styrelsen beslutade också att kalla till en extra bolagsstämma den 28 augusti och där föreslå att nuvarande VD Johan Rutgersson väljs till arbetande styrelseordförande i bolaget. Nuvarande ordföranden Lars Karlsson, som varit ordförande sedan hösten 2013, kvarstår som ordinarie ledamot i styrelsen.

20 juni 2018

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Den 15 juni avslutades nyttjandeperioden för Briox teckningsoptioner, TO1. Totalt nyttjades 5 746 621 optioner, totalt 97,32% av det totala antalet optioner vilket tillför bolaget ca 22 MKR.

13 juni 2018

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox har tecknat ett avtal med redovisningsbyrån Leppävaaran Laskenta om att börja använda Briox programvara.

12 juni 2018

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox har tecknat ett samarbetsavtal med det finska pensionsbolaget Veritas. Syftet med samarbetet är att stärka erbjudandet mot befintliga kunder samt att nå nya kunder.

24 januari 2018

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Zervant och Briox har tecknat ett avtal som innebär att Zervant från och med nu rekommenderar alla sina kunder att använda Briox Bokföringsprogram för sin bokföring.