Briox bokslutskommuniké 2018

21 februari 2019

Omsättningen ökar med 94% på helåret, lönsamheten förbättras, fler byråer väljer Briox och nytt strategiskt samarbete i Estland.

Helårsresultatet för 2018 innebär en nära fördubbling jämfört med föregående år, antalet kunder, storleken på dessa och Briox nya partnerskap ökar alla i antal, potential och storlek på ett sätt som aldrig förr. Trots detta finns det mycket kvar att göra och bevisa på samtliga områden.

Nettoomsättningen fortsätter sin positiva utveckling under fjärde kvartalet och ökar med 98 % och EBITDA förbättras -1 932 (-2 325) tkr mot samma period föregående år. Byråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q4 vuxit.

Briox hade vid kvartalets utgång 78 (67) byråkunder, 3221 (3159) betalande licenser samt ett ARR (Annual Recurring Revenue) på 3,70 (3,60) mkr.

Briox har under sista kvartalet tecknat avtal med 11 nya redovisningsbyråer, varav sju i Finland och fyra i Estland. Bland dessa märks Leinonen group (Med 14 kontor i 12 länder), BDO (En av ”Big-five” bland redovisningsbyråer) och Profia (med verksamhet både i Estland och Finland). Dessa är stora och strategiskt viktiga byråer där Briox vunnit upphandlingen mot lokala konkurrenter. Det som är viktigt att förstå med Briox affär är att en vunnen upphandling bara är början på Briox affär. Första steget för Briox är att systemet börjar användas av konsulterna och kunden blir faktureringsbar, därefter följer en uppskalning till fler konsulter, fler anslutna företag, migration av befintliga kunder samt fler anslutna användare som i sin tur använder större delar av Briox affär.

Den första affären är aldrig sista affären hos Briox byråpartners. 2018 präglas av många stora och viktiga affärer och partnerskap. I detta ligger en av Briox pedagogiska utmaningar, sista tidens framgångar visar sig inte omedelbart i siffrorna. Att Briox vinner många nya kunder nu ger framåt att ge den fortsatta progressiva tillväxt som bolaget visat sista åren.

Ett mycket viktigt partneravtal slöts nyligen med SEB. Detta avtal har föregåtts av ett omfattande arbete under hösten och vintern. Briox affärssystem kommer från och med Q2 2019 ingå i SEB:s erbjudande till nya och befintliga kunder.

För att sammanfatta 2018 så ser vi en ökning i nettoomsättningen med 94% 3 095 (1 593) tkr och ett minskat negativt kassaflöde från den löpande verksamheten -6 871 (-9 080) tkr. EBITDA förbättras med 19% och uppgår till -6 430 (-7 946) tkr

Ladda ner bokslutskommuniké

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Hyltsten, VD Briox AB
Tel: +46 708 157 200
Email: fredrik.hyltsten@briox.se

Briox AB i korthet
Briox AB utvecklar och marknadsför administrativa program för bland annat bokföring, fakturering,tidredovisning och arkivering. Briox är idag verksamma i Finland, Tyskland och Storbritannien.

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016

Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00

BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad

BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015

Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)