Briox Bokslutskommuniké 2019

13 februari 2020

Bra försäljningsutveckling och stabila resultat under sista kvartalet 2019.

Fjärde kvartalet 2019 i sammandrag

  • Under årets sista kvartal ökade nettoomsättningen med 61% till 1 301 tkr (808 tkr Q4 2018).
  • Antalet användarlicenser ökar med 49% till 4 806 (3 221 Q4 2018).
  • Briox ARR (Annual recurring revenue) ökar med 46% till 5,4 mkr (3,70 mkr Q4 2018).
  • Redovisningsbyråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q4 vuxit till 151 st (78 st Q4 2018). EBITDA blir -4 213 ( -1 932) tkr mot samma period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden

Som en följd av bolagets ökade omsättning kommer Briox framöver att ändra periodiseringen av sålda licensavtal. Denna justering kommuniceras redan i denna rapport (från Q4 2019) och implementeras fullt ut i samband med Q1-rapporten 2020. Det nya tillvägagångssättet för periodiseringen påverkar nettoomsättningen för Q4 2019 på följande sätt. Nettoomsättningen ändras från 1301 tkr (enligt tidigare tillvägagångssätt) till 913 tkr, d.v.s 388 tkr av försäljningsintäkterna förs över till 2020.

Tidigare har tre månaders avtal intäktsförts vid försäljningen. Nu kommer alla försäljningsintäkter periodiseras per månad. Vid bytet av tillvägagångssättet uppstår den engångseffekt i Q4 2019 som redovisats enligt ovan. Sammantaget innebär detta att 2019 års siffror speglar den korrekta nettoomsättningen.

2019 i sammandrag

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 054 (3 095) tkr
  • Rörelseresultatet var -20 163 (-14 426) tkr
  • EBITDA uppgick till -12 250 (-6 430) tkr

Kommentar från Briox VD Fredrik Hyltsten:

”Vi avslutar 2019 positivt – bra försäljningsutveckling och stabila resultat där vi ser stor potential i och med nu också genomfört marknads,-försäljnings- och expansionssatsningar till nya länder.”

“Briox har under 2019 gjort en uppskalning, från fokus enbart på Finland till att omfatta även samtliga baltiska länder under första delen av 2020. Denna omställning innefattar såväl en helt lokalt anpassad egen programvara med lokala integrationer, som lokala team för sälj, marknad och support.”

Briox Bokslutskommuniké 2019

För mer information:
Fredrik Hyltsten
VD Briox
fredrik.hyltsten@briox.se
+46 70 341 46 26

Om Briox:
Briox erbjuder sina kunder möjligheten att skräddarsy sin egen plattform för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.
Läs mer på: www.briox.se , LinkedIn och Facebook.

Informationen är sådan som Briox AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 13 februari 2020, kl 08.15.

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016

Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00

BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad

BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015

Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)