Briox Bokslutskommuniké 2020

11 februari 2021

Kommentar från VD:

Kraftfull omställning för fokus på byråaffären

Briox har växt stadigt under de senaste åren. Takten är dock inte tillräcklig för våra ambitiösa mål, och vi genomför därför ett antal förändringar i syfte att skala upp vår affär väsentligt. Fokus i detta arbete ligger helt på redovisningsbyrån och dess konsulter, för att därigenom kunna accelerera försäljningen av användarlicenser.

Nettoomsättningen ökar under kvartalet med 29 % (jämfört med Q4-19) till 1 174 tkr.

För helåret ökar nettoomsättningen till 4 460 tkr (med det nya beräkningssätt som implementerades under Q4-19). För en relevant jämförelse med den tidigare beräkningsmodellen så ökar nettoomsättningen med 25 % till 5 539 (4 442) tkr.

Antalet användarlicenser ökar med drygt 28 % under helåret 2020, och uppgår nu till 6 132 st. Antalet användarlicenser i jämförelse med Q3-20 är i princip oförändrat, vilket är ett resultat av det påbörjade omställningsarbete som beskrivs nedan. ARR uppgår till 5,3 mkr (+10 % jämfört med Q4-19).

Som nämnts i tidigare rapporter har Covid-19 haft en tydlig inverkan på nykundsbearbetningen. I Estland, Lettland och Litauen är detta extra kännbart då Briox befinner sig i en lanseringsfas. Vår tro på den stora potentialen i dessa marknader är dock oförändrad på lång sikt.

Briox har fått ett bra fäste bland redovisningsbyråerna, framför allt i Finland, och under det senaste kvartalet har ytterligare 10 byråer anslutit sig. Totalt använder nu 182 redovisningsbyråer Briox. Även om det finns ytterligare förbättringar att göra i arbetet med byråkunderna är det tydligt att Briox har skapat en stark bas för fortsatt tillväxt.

Den huvudsakliga utmaningen är att vinna redovisningsbyråernas förtroende, vilket vi klarar bra. Den stora affärsmässiga potentialen ligger dock i nästa steg, i att systematiskt bjuda in och aktivera byråernas kunder tillsammans med byrån. Denna process är i stor utsträckning manuell. Briox har därför tagit ett medvetet beslut att ställa om till en mer skalbar och automatiserad modell, vilket kortsiktigt får en påverkan på tillväxtsiffrorna. Jag kan inte nog understryka vikten av att detta behöver ske redan nu, och inte när bolaget är större.

För att effektivare nå slutanvändarna genomförs justeringar i både produktutveckling och paketering. Även marknadsarbete och säljfokus ändras. I vår satsning för ökad tillväxt kommer vi under de kommande två kvartalen att rulla ut ett flertal större initiativ. Dessa inkluderar bland annat en ny kommersiell paketering, ett uppdaterat automatiserat onboardingprogram samt ett ännu effektivare sälj- och marknadsarbete.

Jag är övertygad om att Briox är på rätt väg tack vare våra initiativ med fokus på redovisningskonsulternas behov. På samma sätt som den pågående pandemin kortsiktigt innebär utmaningar, skapar den också en kraftigt accelererad digitalisering av redovisningsbranschen. Helt i linje med Briox affär och erbjudande.

 

Johan Nordqvist
CEO
Briox AB (publ)

 

Länk till Briox bokslutskommuniké 2020

 

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016

Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00

BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad

BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015

Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)