Briox lanseras i Lettland och Litauen, växer byråaffären kraftigt och genomför nyemissioner

Viktig information om pågående företrädesemission

Viktig information kring teckning i Briox företrädelseemission

1 befintlig aktie ger 1 teckningsrätt och 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie

Teckningskurs: 4,50 kronor per aktie.Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med 20 maj 2019 till och med 3 juni 2019.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske genom kontant betalning till ett av bolaget anvisat konto inom tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 3 juni 2019.

För aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter anmäls teckning på särskild teckningslista eller direkt via din bank/nätmäklare. Betalning erläggs i enlighet med betalningsinstruktioner för sådan teckning.

Är du kund hos Swedbank/Sparbankerna?

Flera aktieägare har problem att svara på erbjudandet om teckning via Swedbank. Prova att växla till den gamla versionen av internetbanken så ska det fungera att svara på erbjudandet.

 

Så tecknar du dig

Information till direktregistrerade aktieägare
Har du dina aktier direktregistrerade på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda en anmälningssedel, denna kommer skickas hem till dig via post. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln. Anmälningssedeln ska skickas in per post eller e-post till emissionsinstitutet enligt instruktionerna på blanketten. Skulle du sakna blankettet kan du kontakta Briox.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare (ex Avanza och Nordnet) erhåller ingen anmälningssedel. Utnyttjande av tackningsrätter samt betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperiodens slut. De flesta banker och nätmäklare ska redan nu aviserat att du har ett erbjudande om att delta i emissionen, även teckningsrätterna ska finnas synliga i depån.

Information om teckning utan företräde
Vill du teckna dig utan teckningsrätt eller om du önskar teckna mer aktier än du tilldelats teckningsrätter till? Använd blanketten nedan och följ instruktionerna. De flesta banker och nätmäklare erbjuder även möjlighet att direkt anmäla önskemål om teckning utan företräde hos dem.

VIKTIGT:
Oavsett i vilken form du äger dina teckningsrätter så är det viktigt att du aktivt agerar för att få teckna dig. Observera att i vissa fall kan sista teckningsdag vara innan den 3 juni 2019.