Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

24 januari 2018

Zervant och Briox har tecknat ett avtal som innebär att Zervant från och med nu rekommenderar alla sina kunder att använda Briox Bokföringsprogram för sin bokföring.

Briox gör sin första storaffär i Finland i en uppgörelse med finska mjukvarubolaget Zervant. Zervant erbjuder 7 000 kunder i Finland att sköta bokföringen i Briox webbaserade redovisningssystem. I ett slag tar Briox betydande marknadsandelar inom webbaserade affärssystem i Finland. – För Briox innebär affären en stark inbrytning på vår mest prioriterade marknad. Det är ett första steg mot att bli branschledande i Finland, säger Johan Rutgersson, VD Briox.

Briox webbaserade affärssystem är utvecklat specifikt för internationella marknader. Finland är den marknad där Briox hittills kommit längst med att bygga en kundbas och tillväxten är i fokus de närmaste åren.

Zervant, som startade i Finland 2010, har en stark position på den Finska hemmamarknaden såväl som i Sverige, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Zervant har hittills erbjudit fakturering och bokföring, men med en ny strategi koncentreras erbjudandet till fakturering och relaterade finansiella tjänster. Bolaget har tagit in externt riskkapital från bland annat finska Conor Venture, samt svenska Northzone som investerat i bolag som Spotify, Klarna och Izettle.

Zervants VD, Mattias Hansson, förklarar att ”’Partnerskapet är en del i Zervants strategi att förbättra kundupplevelsen ytterligare. Samarbetet med Briox erbjuder Zervants kunder en specialiserad bokföringslösning som är skräddarsydd för den finska marknaden”

”Kunderna fortsätter att använda Zervant för fakturering, utöver att skicka och hantera sina fakturor kommer även nya funktioner för att enkelt hantera kassaflöde och sena betalningar” säger Mattias Hansson.

– Zervant ses som ett av de starkaste alternativen i branschen. Att bolaget väljer att samarbeta nära med Briox visar att det finns en stark tilltro till vårt erbjudande och att vi på allvar är en aktör att räkna med, säger Jens Collskog, ansvarig för Briox satsning i Finland.

Zervant har en betydande kundbas i flera av de länder där Briox börjat etablera sin verksamhet med nationsspecifika anpassningar av Briox affärssystem.

– Den här affären öppnar stora möjligheter till en snabbare expansion i fler av våra prioriterade marknader, säger Johan Rutgersson.

Strukturen i affären gör att den inte belastar Briox likviditet, en majoritet av kunderna är idag betalande kunder som erbjuds att migreras över till Briox med samma villkor som hos Zervant. Ordervärdet beräknas från nästa år till ett par miljoner om året och ökande över tid. Briox är noterat på NGM Nordic MTF.

För mer information

Johan Rutgersson, CEO

johan@briox.fi

0709-00 00 00

Fler nyheter

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas