Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

19 februari 2019

Briox och SEB Estland etablerar ett partnerskap för att tillsammans hitta möjligheter att skapa ett affärsanalysverktyg för små och medelstora företag samt nyligen etablerade företag.

”Partnerskapets mål är att utforska de bästa sätten att integrera finansiella data med bokföringstjänster och hjälpa företag ha full kontroll över sin verksamhet genom att fatta rätt och effektiva ledningsbeslut”, förklarade Fredrik Hyltsten, VD Briox AB.

”SEB jobbar ständigt för att hålla sina tjänster på världsklassnivå. Vår öppna bankplattform gör att vi kan samarbeta mer med våra partners än vi har gjort hittills. Vi vill ge kunderna ett bredare utbud av tjänster. Vi tror att det är möjligt att ge klara och enkla tjänster till kunder genom att ansluta till ERPs och att komplettera dessa med bankens kompetens inom konsultation om finansiella lösningar.” kommenterade Ragnar Toomla, SEB Estlands Chef för digital strategi.

Partnerskapet med SEB inkluderar också engagemang med ledande lokala redovisningsbyråer där redovisningssystem tillsammans med professionella bokföringstjänster kommer att integreras genom SEB:s digitala kanaler för att ge beslutsfattare bra grund för företagsbeslut.

Läs den officiella pressreleasen här.

Kontaktpersoner: 

Fredrik Hyltsten,
CEO Briox AB (publ)
Tel: +46 70-341 46 26
E-mail: fredrik.hyltsten@briox.se
www.briox.ee

Evelin Allas
Kommunkationschef
SEB Pank

Telefon +372 665 5649
Mobil  +372 511 1718
Adress Tornimäe 2, 15010 Tallinn
e-post evelin.allas@seb.ee
www.seb.ee

Om Briox
Briox är ett svenskt IT-företag som fokuserar på produktion av bokföringsprogramvara och utvecklar webbaserade applikationer som gör livet enklare för företag, föreningar, redovisningsföretag och skolor. Företaget är närvarande i Finland, Storbritannien, Tyskland och sedan början av 2019 har Briox utökat sin verksamhet till Estland.

Om SEB
SEB är en ledande nordisk finansiell tjänstegrupp med stark tro på att entreprenörskapssinne och innovativa företag är viktiga för att skapa en bättre värld. SEB tar långsiktigt perspektiv och stöder sina kunder i såväl goda som svåra tider. I Sverige och Östersjöländerna, erbjuder SEB ekonomisk rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien har bankens verksamhet ett starkt fokus på företag och investment banking baserat på ett fullservice erbjudande till företag och institutioner. Den internationella karaktären hos SEB:s verksamhet återspeglas i närvaro i cirka 20 länder över hela världen.

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016