Information om utfall av Briox teckningsoptioner

Viktig information  

En (1) innehavd teckningsoption av serie 2017/2018:1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Teckningskurs: 3,82 kronor per aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med 16 maj 2018 till och med 15 juni 2018.

ISIN-kod SE0009696735

Teckning för direktregistrerade aktieägare

Hämta anmälningssedel här 

Posta eller maila anmälningssedeln till:

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Briox
Box 7461
103 92 Stockholm

E-mail: info@aqurat.se (inscannad anmälningssedel)

Betalningsinstruktion:

Betalningsmottagare: Aqurat Fondkommission AB Bankgiro: 896-0346
Betalningsreferens: ange VP-konto som referens

Vid betalning från utlandet:

Bank: SEB
IBAN: SE9250000000052071029070 SWIFT: ESSESESS

Så tecknar du dig

Information till direktregistrerade aktieägare
Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
Teckningsoptionsinnehavare vars innehav är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare (ex Avanza och Nordnet) erhåller ingen anmälningssedel. Utnyttjande av teckningsoptioner samt betalning sker i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Observera att sista dag för anmälan via bank och/eller förvaltare kan vara ett datum tidigare än sista teckningsdag för emissionen. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information i god tid före teckningsperiodens slut.

VIKTIGT:
Oavsett i vilken form du äger dina teckningsoptioner så behöver du aktivt agera för att få teckna dig. Observera att i vissa fall kan sista teckningsdag vara innan den 15 juni 2018.