Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

27 mars 2020

Johan Nordqvist

Briox styrelse har utsett Johan Nordqvist till ny vd med det specifika uppdraget att lyfta Briox till nästa nivå. Samtidigt föreslås styrelsen förstärkas med två mycket väl meriterade ledamöter, Helena Westin och Daniel de Sousa.

”Vi är mycket glada att tillsammans med Johan Nordqvist få rusta Briox för en framgångsrik tillväxtresa. Våra planer ställer höga krav på strategiskt tänkande, förmåga att engagera team och förståelse för kommersiella drivkrafter, alla områden där Johan har ett starkt track record”, säger styrelseordförande Johan Rutgersson.

Johan Nordqvist kommer närmast från HL Display där han varit ansvarig för verksamheten i Norden och Ryssland. Tidigare har han även haft ledande befattningar inom bl.a. EF Education First och Procter & Gamble. Johan Nordqvist har en gedigen och framgångsrik erfarenhet av företagsledning, försäljning och marknadsföring i internationella sammanhang.

I början av året expanderade Briox, som sedan tidigare agerar på marknaderna i Finland och Estland, även till Lettland och Litauen med lokalt anpassad programvara och lokala organisationer. Under 2019 ökade antalet användarlicenser med 49 % till 4806 stycken och bolagets abonnemangsstock (ARR) med 46 % till 5,4 mkr.

Johan Nordqvist tillträder som vd den 4 maj 2020 och kommer att inneha vd-rollen som ett strategiskt viktigt och längre interimsuppdrag. Nuvarande vd Fredrik Hyltsten, som lämnar Briox på egen begäran för en ny tjänst, kommer att kvarstå i bolaget under en period för att säkerställa god kontinuitet.

Inför årsstämman föreslås även två nya ledamöter till styrelsen, Helena Westin och Daniel de Sousa.

Helena Westin är verksam som konsult och styrelseproffs. Hon är ordförande i Sveriges kommunikationsbyråer Komm!, styrelseledamot i Sveriges Television, Dynamic Code, Identity Works, Groo, RFSL Media samt RFSL Insamlingsstiftelse och har en lång bakgrund inom reklam- och kommunikationsbranschen.

Daniel de Sousa har gedigen erfarenhet av mjukvarubranschen med bland annat 10 år som vd för bolag inom Visma koncernen, däribland Visma SPCS. Idag är Daniel koncern-vd för den internationella kassasystemsleverantören Trivec.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Rutgersson, Styrelseordförande Briox AB
Tel: +46 708 157 200
Email: johan.rutgersson@briox.se

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016

Välkommen till årsstämma i Briox AB (publ) den 12 maj 2016

Briox på NGM Live 15 mars kl 15:00

BRIOX: Företrädesemissionen om 21,1 MSEK fulltecknad

BRIOX: Bokslutskommuniké januari – december 2015

Redovisningsbyrån Nova Alandia väljer Briox (f.d. Fortnox Oy)