Delårsrapport andra kvartalet 2020

20 augusti 2020

Fortsatt tillväxt på samtliga viktiga områden för Briox

Som nytillträdd vd för Briox kan jag konstatera att det varit ett annorlunda, men också ett mycket lärorikt kvartal. Till skillnad från Sverige har både Finland och Baltikum haft lock down, vilket i praktiken har betytt att inga fysiska kundmöten har kunnat genomföras. Många redovisningsbyråer har, utöver perioden med årsbokslut, även haft fokus på att hjälpa sina kunder att ansöka om statsbidrag. Detta har haft en tydlig, men också övergående, affärspåverkan för Briox. Under juni månad var antalet affärer tillbaka till förväntade nivåer.

Trots de speciella förutsättningarna under kvartalet ökade nettoomsättningen med 32% (1113 till 1466 tkr), baserat på samma periodiseringsmodell som användes Q2-19. Enligt den nya periodiseringsmodellen var nettoomsättningen 1071 tkr. Antalet byråkunder ökade med 10 st till 156 st (146 st Q1-20). Antalet användarlicenser uppgår nu till 5790 (mot 5272 st Q1-20). ARR uppgår till 6 mkr (4,5 mkr Q2-19).

Covid-19 och dess effekter har förstärkt digitaliseringsbehovet och efterfrågan på molntjänster då de flesta arbetat hemifrån. Vi har sett en ökad tillströmning till våra webbinarier, och överlag har situationen gjort redovisningsbyråer och företagare mer intresserade av att digitalisera sina rutiner och kundinteraktioner. Detta är positivt för Briox.

Kvartalet har även inkluderat ett viktigt strategiarbete tillsammans med den nya styrelsen. Detta arbete har till stor del fokuserat på vår kundbearbetningsprocess, och resulterat i en förtydligad handlingsplan för hur vi ska växa i nära samarbete med redovisningsbyrån. Nästan alla bolag och företagare i SME-segmentet har en relation till en redovisningsbyrå. Byråns betydelse och påverkan på företagaren är därför mycket stor. Möter vi byråkonsultens behov, och har en bra produkt för slutanvändaren, så kommer Briox affär att skala.

På produktsidan har vi arbetat intensivt med att utveckla en ny årsbokslutsmodul. Detta är en viktig komponent för att möjliggöra ett bredare användande på den finska marknaden. I Baltikum lanserade vi vår nya financial overview report, som fått ett positivt mottagande. I Lettland kan Briox nu även erbjuda en koppling till Swedbanks online banking.

Den kostnadsökning som utmärker sig under kvartalet i jämförelse med föregående år avser personalkostnader i Baltikum. Vi har inte permitterat någon personal till följd av Covid-19, vilket gör det möjligt för oss att ha bra fart i vårt målmedvetna arbete att etablera oss på denna nya marknad.

Vårt förstärkta fokus på att möta redovisningskonsultens behov, det ökade intresset att digitalisera administrativa rutiner och kundinteraktioner, och den positiva feedbacken från våra användare gör att jag känner stark tilltro till Briox framtida affär.

 

Johan Nordqvist

VD

Briox AB (publ)

 

Länk till Briox delårsrapport andra kvartalet 2020

 

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016