Delårsrapport andra kvartalet 2021

20 augusti 2021

Kraftig tillväxt i antalet användarlicenser.

Andra kvartalet i sammandrag

  • Under årets andra kvartal ökade nettoomsättningen med 29% till 1 376 tkr (1 071tkr Q2 2020).
  • Antalet användarlicenser ökar med 46% till 9 243 st (2 925 st Q1-21).
  • Briox ARR (Annual recurring revenue) ökar till 7,1 mkr (+ 30 % jämfört med Q2-20).
  • Redovisningsbyråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q2 vuxit till 201 st i Finland och Baltikum (196 st Q1-21).
  • EBITDA uppgick till -3 405 (-3 356) tkr mot samma period föregående år.

Kommentarer från VD

Resultatet av det tidigare kommunicerade omställningsarbetet ger under årets andra kvartal en starkt positiv utveckling med 46% fler användarlicenser samt 30% ökade abonnemangsintäkter. Fokus har legat på att snabbare och enklare kunna bjuda in och aktivera redovisningsbyråernas kunder i Briox system. Dessa initiativ har mottagits mycket väl och resulterat i en accelererad tillväxt på samtliga områden.

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 29 % (jämfört med Q2-20) till 1 376 tkr. Antalet användarlicenser ökade med 46% jämfört med föregående kvartal (2 925 st) och uppgår nu till 9 243 st. ARR uppgår till 7,1 mkr (+30% jämfört med Q2-20). Trots att fokus legat på att aktivera slutanvändare under kvartalet har antalet byråer som använder Briox ökat till totalt 201 byråer i Finland och Baltikum (196 st i Q1-21).

En viktig milstolpe i omställningsarbetet för accelererad tillväxt var lanseringen av våra nya produktpaket. Från att tidigare erbjuda moduler (användarlicenser) bland vilka användarna väljer själva, påbörjades i juni en övergång till fyra fördefinierade paket; ett för redovisningsbyrån och tre för företag som hanteras i Briox. Med denna förändring blir det enklare att matcha rätt produkterbjudande mot olika behov, vilket i sin tur gör det lättare för byrån att bjuda in sina kunder till Briox.

Resultatet ovan är ett exempel på de förutsättningar för tillväxt som nu byggts upp i basen av anslutna redovisningsbyråer. Viktigt att understryka är att Briox befinner sig i en tillväxtfas som inte kommer att vara linjär. Bolaget kommer fortsätta på den tidigare kommunicerade strategin att genom partnersamarbeten nå småföretagaren. Detta kvartals arbete har helt handlat om att bjuda in kunder som funnits i Briox system, men som inte använt det tillsammans med sin redovisningsbyrå. Ett delat digitalt arbetssätt i Briox underlättar kommunikationen mellan byrå konsulten och företagaren, vilket gör arbetet lättare och effektivare för båda. För Briox innebär det digitala samarbetet samtidigt en möjlighet till ytterligare merförsäljning.

Som en del i utvecklingen av den löpande rapporteringen kommer Briox längre fram att övergå till att redovisa antal aktiva användare istället för antal användarlicenser.

Vårt fortsatta arbete kommer i stor utsträckning vara inriktat på att stärka vårt erbjudande gentemot företagaren, med ett särskilt fokus på segmentet mikroföretagare. Briox är redan idag väl positionerat mot företag med 0-10 anställda, men vi ser samtidigt att det finns mycket goda förutsättningar att växa kraftigt i detta segment som utgör en klar majoritet av alla företag på Briox marknader. Den ökade tillväxten är ett viktigt kvitto på att Briox är på rätt väg, vilket ger oss självförtroende framåt.

Citat från Briox VD Johan Nordqvist:

Resultatet av det tidigare kommunicerade omställningsarbetet ger under årets andra kvartal en starkt positiv utveckling med 46% fler användarlicenser

Detta kvartals arbete har helt handlat om att bjuda in kunder som funnits i Briox system, men som inte använt det tillsammans med sin redovisningsbyrå. Ett delat digitalt arbetssätt i Briox underlättar kommunikationen mellan byråkonsulten och företagaren, vilket gör arbetet lättare och effektivare för båda.

Länk till Briox delårsrapport andra kvartalet 2021.

För mer information:
Johan Nordqvist
VD
+46 70 661 86 80
johan.nordqvist@briox.se

Om oss

Briox utvecklar och säljer webbaserade program för bland annat bokföring och fakturering. Kunderna till Briox är redovisningsbyråer, små och medelstora företag, skolor och organisationer. Briox har kontor i Finland, Estland, Lettland och Litauen. Briox grundades 2010 i Växjö, Sverige och Briox AB (BRIOX) är idag listat på NGM Nordic SME.

Fler pressmeddelanden

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Delårsrapport första kvartalet 2020

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016