Delårsrapport första kvartalet 2020

23 april 2020

Fortsatt tillväxt och expansion för Briox

Briox nettoomsättning ökar under kvartalet med 65% till 1506 tkr (911 tkr Q1 2019), baserat på samma periodiseringsmodell som användes Q1 2019. Enligt ny periodiseringsmodell var nettoomsättningen 1 041 tkr Q1 2020. EBITDA är -4 213 ( -1 932) tkr mot samma period föregående år.

Antalet användarlicenser ökade med 54% till 5 272 (3 420 Q1 2019). Briox ARR ökar med 54% till 6,0 mkr (3,90 mkr Q1 2019). Byråerna fortsätter att konvertera kunder till Briox och samtidigt har antalet byråer under Q1 dragits ner till 146 vid kvartalets utgång (151 st Q4 2019). Orsaken till detta är att, det sedan länge planerade och kommunicerade beslutet att avsluta verksamheten i Tyskland och England, genomfördes vid årsskiftet, vilket påverkade att ca 400 användarlicenser försvann. Den verkliga tillväxten av användare i Briox huvudmarknader Finland och Baltikum är därmed närmre 65%.

Nya marknader och lansering av samarbetet med SEB

Under första kvartalet lanserades Briox som planerat i Lettland och Litauen. I Lettland genomfördes lanseringen i SEBs lokaler i Riga den 30 januari. Det var god uppslutning från bland annat flera av de största byråerna i landet. Ett antal av dessa byråer ingår numera i den lokala referensgruppen och byråerna har stöttat Briox i arbetet med att lokalisera Briox till det lettiska språket och att tolka lokala regelverk.

I Litauen lanserades Briox den 31 mars. I Vilnius har Briox redan börjat användas av en av de största byråerna i landet, Norian. På grund av Covid-19 har någon publik lansering inte genomförts fysiskt, utan istället har lansering genomförts via digitala möten, telefonmöten, sociala medier, LinkedIn m fl kanaler för att få ut budskapet att Briox nu är ett starkt alternativ också i Litauen. Även i Litauen har bolaget under 2019 byggt upp en lokal referensgrupp som har stöttat Briox i tolkningen av lokala regler och i språkanpassningen.

Samarbetsprojektet med SEB i Estland har under kvartalet varit intensivt för att slutföra den tekniska integrationen, men även hur den kommersiella lanseringen i Estland under våren 2020 ska hanteras. Den gemensamma lösningen där Briox finns tillgängligt direkt via SEBs internetbank i Estland släpptes publikt den 27 mars. Initialt är det en mjuklansering och SEB kommer successivt att öka bearbetningen av bankens kunder i SME-segmentet.

Då Briox redovisar enligt en ny periodiseringsmodell, vilket kommunicerades i Bokslutskommunikén för 2019, fortsätter bolaget att även visa jämförelsesiffror hur resultatet utvecklas enligt den tidigare periodiseringen. Denna ”dubbla” redovisning kommer att presenteras under hela 2020, för att skapa en rättvis bild av hur verksamheten utvecklas då jämförelsetalen annars avser olika mätmetoder. Detta visas i stapeldiagrammet på sidan 2.

Den kostnadsökning som utmärker sig under kvartalet avser personalkostnader. Ökningen sker till följd av ny bemanning av kontoren i Lettland och Litauen, där totalt fyra nya heltidstjänster inom marknad, försäljning och support har tillsats.

Detta innebär att hela koncernens organisation nu är etablerad enligt den expansionsplan som beslutades tidigt 2019. Samtidigt fortsätter byråer och slutkunder i Finland och Estland att ansluta sig till Briox. Licenstillväxten på dessa marknader bekräftar tydligt att produkten och de lokala organisationerna nu möter de krav som marknaden ställer och att bolagets erbjudande är konkurrenskraftigt utifrån de lokala förväntningarna. Detta är en viktig del i helheten för Briox – speciellt med tanke på läget i omvärlden våren 2020.

 

Fredrik Hyltsten

VD

Briox AB (publ)

 

Länk till Briox delårsrapport första kvartalet 2020

 

Fler pressmeddelanden

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Briox passerar 200 byråpartners och tecknar avtal med strategiskt viktig kund i Lettland

BRIOX OFFENTLIGGÖR UTFALL I FÖRETRÄDESEMISSION SAMT MEDDELAR REGISTRERING AV RIKTAD NYEMISSION VID BOLAGSVERKET

Briox VD Johan Nordqvist med familj tecknar aktier för 600 TSEK i pågående nyemission

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Delårsrapport första kvartalet 2021

Inbjudan till presentation den 23 april av Briox kvartalsrapport för första kvartalet

Rättelse: Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Årsredovisning 2020

STYRELSEN I BRIOX BESLUTAR OM NYEMISSIONER OM TOTALT CIRKA 51 MILJONER SEK

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox Bokslutskommuniké 2020

Johan Nordqvist blir Briox vd permanent

Delårsrapport tredje kvartalet 2020

Briox tecknar avtal med Lettlands största universitet

Delårsrapport andra kvartalet 2020

Briox i nytt samarbete med storbyrå i Estland

Kommuniké från årsstämma i Briox AB (publ)

Årsredovisning 2019

Kallelse till årsstämma i Briox AB (PUBL)

Briox utser Johan Nordqvist till ny vd och stärker styrelsen inför fortsatt expansion

Briox Bokslutskommuniké 2019

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Rättelse i Briox rapport för tredje kvartalet

Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Briox får ny landschef i Finland

Briox satsar och anställer sju

Delårsrapport andra kvartalet 2019

Kundintervju med Ben

Kundintervju med Angela

Release 19.3 är här!

Briox företrädesemission kraftigt övertecknad och tillför totalt 35,7 MSEK

Briox offentliggör informationsmemorandum avseende företrädesemission

Briox utökar sitt team med en Produktägare

Bolagsstämmokommuniké

Delårsrapport första kvartalet 2019

Årsredovisning 2018

Styrelsen i Briox föreslår Företrädesemission och Riktad Emission

Stark tillväxt i Briox byråaffär med 32 nya byråkunder under första kvartalet – etablerar samma framgångsrika strategi i Lettland och Litauen och genomför nyemissioner

Kallelse till årsstämma 2019

Briox bokslutskommuniké 2018

Briox och SEB Estland etablerar nytt partnerskap

Finska Johanna Immonen Oy tecknar avsiktsförklaring med Briox

BDO i Estland väljer Briox

Ännu en redovisningsbyrå i Estland väljer Briox

Flygande start för Briox i Estland – Första redovisningsbyrån är igång

Delårsrapport tredje kvartalet 2018

Folkhälsan i Finland tecknar nytt samarbetsavtal med Briox.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Briox AB

Delårsrapport första halvåret 2018

Briox etablerar sig i Estland

Rättelse och förtydligande angående pris på teckningsoptioner

Kallelse till extra bolagsstämma

Fredrik Hyltsten tillträder som ny VD på Briox

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i Briox (TO1)

Påminnelse om nyttjande av Briox teckningsoptioner (TO1)

Briox tecknar nytt avtal med stor redovisningsbyrå

Briox inleder samarbete med pensionsbolaget Veritas

Briox lanserar ny produkt till redovisningsbranchen

Briox meddelar prissättning på teckningsoptioner

Pressmeddelande – Teckningsperioden inleds idag

Briox – Delårsrapport för första kvartalet 2018

Kallelse till årsstämma

Briox i partnerskap med Holvi

Briox i stor föreningsaffär 500 nya kunder

Briox bokslutskommuniké 2017

Briox i samarbete med BDO Finland

Briox och det globala mjukvarubolaget Zervant i strategiskt viktigt partnerskap

Briox styrelseordförande flyttar sitt innehav

Briox och Webcore inleder samarbete

Briox och Suomen Palkanlaskenta inleder samarbete

Briox – Delårsrapport för tredje kvartalet 2017

Briox etablerar kontor i Helsingfors

Briox – Storaffär med Zervant

Briox – Delårsrapport första halvåret 2017

Briox – Start för handel med teckningsoptioner

Bolagsstämmokommuniké

Briox – Rapport för första kvartalet

Årsredovisning 2016

Briox: Offentliggör utfall i företrädesemission

Kallelse till årsstämma

Utfall i riktad emission av units

Villkor och tidsplan i kommande företrädesemission

Bolagsstämmokommuniké 21 mars 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2016

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BRIOX AB (PUBL)

Pressmeddelande Briox avseende emissionerna

Välkommen till extra bolagsstämma i Briox AB (PUBL) den 21 mars 2017

Briox – Rapport för tredje kvartalet

Briox tidigarelägger rapporten för tredje kvartalet

Briox förlänger löptiden på optioner

Briox system väljs av Högskolan på Åland

Briox lanserar Briox Scanner

Briox Q2-rapport, 41,3% ökad försäljning

Briox genomför riktad nyemission

Sammanläggning av aktier

Kommunikè från årsstämma i Briox AB (publ)

Briox AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2016